ชุดคิท วงจรปรีโทนคอนโทรล ยี่ห้อไหนดี? วงจรปรีแอมป์ วงจรปรีโทนเสียงดี ราคาถูก.

เนื้อหาข้อมูล"วงจรปรีโทน"

ปรีโทน คืออะไร

ปรีโทน (Pre-tone) คือชื่อเรียกสั้น ๆ ที่มาจากชื่อวงจร ปรีแอมป์ โทนคอนโทรล (Tone Control Preamplifier) หรือเรียกอีกกันว่า ปรีโทนคอนโทรล ซึ่งเป็นวงจรที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 2 ส่วน

คือส่วนของ วงจรโทนคอนโทรล (Tone Control Circuit) และส่วนของ วงจรปรีแอมป์ (Preamplifier Circuit) ซึ่งวงจรปรีโทน มักเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องขยายเสียง ปรีแอมป์ (Preamp หรือ Preamplifier) และ Integrated Amplifiers เป็นต้น

ชุดคิท ปรีโทน Tone Control Kit ชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ ราคาถูก

ปรีโทน ทำหน้าที่อะไร

ปรีโทน เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ควบคุมปรับแต่งสัญญาณเสียง โดยวงจรปรีโทน จะมีโวลลุ่มทำหน้าที่ควบคุมปรับระดับความแรงของสัญญาณอินพุต และยังสามารถควบคุมปรับแต่งโทนเสียงทุ้ม-เสียงแหลม (Tone Control) ได้อีกด้วย

เมื่อวงจรปรีโทนได้ทำการปรับแต่งสัญญาณโทนเสียงแล้ว จะส่งสัญญาณเสียงไปยังวงจรปรีแอมป์ เพื่อขยายสัญญาณเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อสัญญาณไปสู่วงจรขยายเสียง หรือเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier) ที่จะขยายสัญญาณออกสู่ลำโพงต่อไป

วงจรปรีโทน Stereo

วงจรปรีโทน แบบสเตอริโอ จะมีการเพิ่มฟังก์ชั่น บาลานซ์ (Balance) เข้ามาช่วยปรับระดับความแรงของสัญญาณด้านซ้าย-ขวา ให้สมดุลกัน

วงจรลาวด์เนส (Loudness)

นอกจากนี้ วงจรปรีโทน อาจมีการเพิ่มวงจรลาวด์เนส (Loudness) มาเพื่อช่วยยกระดับสัญญาณเสียงทุ้มและเสียงแหลมให้ดังเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่ปรับโวลลุ่มในระดับเสียงเบา ๆ

ปรีโทน 3 ทาง คืออะไร

จากที่กล่าวมาแล้วว่า ปรีโทนคอนโทรล (Pre-Tone Control) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ ควบคุมปรับแต่งสัญญาณเสียง โดยการเพิ่มหรือลด ( Boost / Cut) ย่านความถี่เสียงทุ้ม-แหลม ได้ตามต้องการ

ซึ่งวงจรปรีโทนที่สามารถปรับแต่งระดับสัญญาณเสียงได้ 2 ช่วงความถี่ แบบนี้เรียกว่า "ปรีโทน 2 ทาง" คือ ช่วงความถี่เสียงทุ้ม (Bass) และ ย่านความถี่เสียงแหลม (Treble) นั่นเอง

ปรีโทน Stereo Super Tone Control FK628

ดังนั้น วงจร ปรีโทน 3 ทาง ก็คือ วงจรปรีโทน ที่สามารถ ปรับแต่งสัญญาณความถี่เสียงได้ 3 ช่วงความถี่  คือ ย่านความถี่เสียงทุ้ม (Bass), ย่านความถี่เสียงกลาง (Middle) และ ย่านความถี่เสียงแหลม (Treble)

โดยจะเพิ่มวงจรการควบคุมปรับแต่งระดับสัญญาณเสียงกลาง เพิ่มเข้ามาอีก 1 ช่วงความถี่ นั่นเอง

ชุดคิท ฟิวเจอร์คิท กลุ่ม FK6

ชุดคิท ปรีโทน ฟิวเจอร์คิท Future Kit เป็นชุดคิทในกลุ่มรหัส FK6 ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. ชุดคิท วงจรขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์)
 2. ชุดคิท ปรีแอมป์ (ขยายสัญญาณ)
 3. ชุดคิท ปรีโทนคอนโทรล
 4. ชุดคิท วงจรป้องกันลำโพง

ชุดคิท Diy ปรีโทน ฟิวเจอร์คิท

สำหรับ ชุดคิท diy ปรีโทน ของ ฟิวเจอร์คิท จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ ชุดคิท ปรีโทนคอนโทรล ซึ่งจะมีสินค้าอยู่ 4 รหัส คือ ปรีโทน โมโน FK625, ปรีโทน สเตอริโอ FK626, ซุปเปอร์โทนคอนโทรล โมโน FK627 และ ซุปเปอร์โทนคอนโทรล สเตอริโอ FK628

1. ชุดคิท ปรีโทน Mono Pre-Tone Control Kit FK625

วงจรปรีโทน โมโน FK625 ชุดคิทนี้ เป็นปรีโทนเอนกประสงค์ชุดหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ต่อกับเครื่องขยายเสียงที่ใช้กันทั่วๆ ไปได้ มีตัวปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลมอยู่ในตัว รวมทั้งมีโวลลุ่ม ตัวเร่งลดเสียงเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเกินไป

ชุดคิท ปรีโทน Mono Pre-Tone Control Kit FK625

ข้อมูลทางด้านเทคนิค FK625

 • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-15 โวลท์ดีซี
 • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์
 • แรงดันอินพุท/เอาท์พุทสูงสุด 3Vrms ที่แหล่งจ่าย 12V
 • อัตราการขยาย : -2dB
 • อินพุทอิมพีแดนซ์ : 47กิโลโอห์ม
 • ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20Hz-50kHz
 • THD ที่ 1 กิโลเฮิรต์ น้อยกว่า 0.1% ที่ 1 โวลท์ เอาต์พุท
 • อัตรา S/N อยู่ที่ 85dB re. 1Vrms
 • การเพิ่ม/ลดเสียงทุ้ม Bass boost/cut : 12dB @50Hz
 • การเพิ่ม/ลดเสียงแหลม Treble boost/cut : 12dB @15kHz
 • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.40 x 1.29นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรปรีโทน โมโน Pre-Tone Control Mono FK625

วงจรปรีโทน โมโน Mono Pre-Tone Control FK625

การทํางานของวงจรปรีโทน FK625

การทำงานของวงจรปรีโทน FK625 เริ่มจากสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้าทางจุด IN จะผ่าน C1 และ R2 มาเข้าขาเบสของ TR1 โดย TR1 ตัวนี้ จะทําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ขยายสัญญาณเท่ากับหนึ่ง สัญญาณจะออกทางขา E ผ่าน C2 ไปเข้าสู่ชุดควบคุมการปรับเสียงทุ้มแหลม (Tone Control)

โดยสัญญาณเสียงทุ้ม จะผ่าน R5 เข้าที่ขา 1 ของ VR1 (Bass) ออกทางขา 2 ผ่าน R6 มาเข้าขา 2 ของ IC1 ส่วน สัญญาณเสียงแหลมจะผ่าน C5 ผ่านขากลางวอลลุ่ม VR4 (Treble) ผ่าน R12 มารวมกับเสียงทุ้มที่ขา 2 ของ IC1 เช่นกัน

สัญญาณทั้งสองที่ถูกปรับแต่งโทนเสียงทุ้มแหลมแล้ว จะถูกขยายสัญญาณโดย IC1 ขยายสัญญาณออกทางขา 6 ผ่าน R10 และ C8 เข้าสู่ขา VR Volume เพื่อปรับเพิ่ม/ลด ความแรงของสัญญาณ ก่อนส่งสัญญาณออกจุด Out

ซึ่งที่ขา 6 ของ IC1 จะมีการป้อนกลับผ่าน R7 ไปเข้าที่ขา 3 ของ VR1 (Bass) และผ่าน C6 ไปเข้าที่ขา 3 ของ VR2 (Treble) เพื่อส่งสัญญาณกลับไปทำหน้าที่ เพิ่ม-ลดสัญญาณเสียง

2. ชุดคิท ปรีโทน Stereo Pre-Tone Control kit FK626

วงจร ปรีโทน สเตอริโอ FK626 ชุดนี้ เป็น ปรีโทนคอนโทรลเอนกประสงค์ชุดหนึ่ง ที่สามารถนำไปต่อใช้งานร่วมกับเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ทั่วไปได้

ชุดคิท ปรีโทน Stereo Pre-Tone Control kit FK626

ข้อมูลทางด้านเทคนิค FK626

 • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-15 โวลท์ดีซี
 • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป์
 • แรงดันอินพุท/เอาท์พุทสูงสุด 3Vrms ที่แหล่งจ่าย 12V
 • อัตราการขยาย : -2dB
 • อินพุทอิมพีแดนซ์ : 47 กิโลโอห์ม
 • ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20Hz-50kHz
 • อัตราสวน S/N : 85dB re. 1Vrms
 • การบูท/คัท เสียงทุ้ม: 12dB ที่ 50Hz
 • การบูท/คัท เสียงแหลม: 12dB ที่ 15kHz
 • ขนาดแผนวงจรพิมพ์ : 4.74 x 1.39 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรปรีโทน สเตอริโอ Pre-Tone Control Stereo FK626

วงจรปรีโทน สเตอริโอ Future Kit FK626

การทํางานของวงจรปรีโทน FK626

การทำงานของวงจรปรีโทน สเตอริโอ FK626 นี้ จะมีการทำงานคล้ายกับวงจรปรีโทน โมโน FK625 เพียงแต่จะเพิ่มเป็น 2 ชุด แบบสเตอริโอ จึงได้เพิ่ม VR2 Balance เข้ามาเพื่อควบคุมปรับระดับสัญญาณเสียงได้ทั้งด้านซ้าย L และ ด้านขวา R

โดยเริ่มต้นสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้าทางจุด IN จะผ่าน VOLUME เร่ง-ลดสัญญาณเสียงผ่าน BALANCE เพื่อปรับเลือกซ้าย-ขวา ผ่าน C1 และ R2 มาเข้าขาเบสของ TR1

โดย TR1 ตัวนี้ จะทําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ขยายสัญญาณเท่ากับหนึ่ง สัญญาณจะออกทางขา E ผ่าน C2 ไปเข้าชุดควบคุมการปรับเสียงทุ้มแหลม

โดยสัญญาณเสียงทุ้ม จะผ่าน R5 ออกทางขากลางของ VR3 (Bass) ผ่าน R6 มาเข้าขา 2 ของ IC1 ส่วน สัญญาณเสียงแหลมจะผ่าน C5 ผ่านขากลางวอลลุ่ม VR4 (Treble) ผ่าน R12 มารวมกับเสียงทุ้มที่ขา 2 ของ IC1 เช่นกัน

สัญญาณทั้งสองที่ถูกปรับแต่งโทนเสียงทุ้มแหลมแล้ว จะถูกขยายสัญญาณโดย IC1 ขยายสัญญาณเท่ากับ 1 ออกทางขา 1 ผ่าน R10 และ C8 ออกทางจุด Output

ซึ่งที่ขา 1 ของ IC1 จะมีการป้อนกลับผ่าน R7 ไปเข้าที่ VR3 และผ่าน C6 ไปเข้าที่ VR4 เพื่อส่งสัญญาณกลับไปทำหน้าที่ เพิ่ม-ลดสัญญาณเสียง

วงจรทั้งด้านซ้าย L และด้านขวา R ทำงานเหมือนกัน เพียงแต่วงจรด้านซ้าย L สัญญาณจะเข้าที่ขา 2 ของ IC และสัญญาณออกที่ ขา 1 ส่วนวงจรด้าน R สัญญาณจะเข้าทางขา 6 และสัญญาณออกทางขา 7 ของ IC

3. ชุดคิท ปรีโทน Mono Super Tone Control kit FK627

วงจรซุปเปอร์โทน-คอนโทรลชุดนี้ ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 15-0-15V ดังนั้น ชุดคิท ปรีโทนชุดนี้ จึงเหมาะที่จะนำไปต่อกับเครื่องขยายเสียงแบบ OCL

ชุดคิท ปรีโทน Mono Super Tone Control kit FK627

ข้อมูลทางด้านเทคนิค FK627

 • ใช้แหล่งจ่ายไฟ +15-0-(−15) โวลท์ดีซี
 • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์
 • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.39 x 1.23 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรปรีโทน Super Tone Control Mono FK627

วงจรปรีโทน Super Tone Control Mono FK627

การทํางานของวงจรปรีโทน FK627

การทํางานของวงจร เริ่มจาก สัญญาณจาก INPUT จะผ่าน VR1 Volume ซึ่งทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มเร่ง-ลด สัญญาณเสียง สัญญาณที่ผ่านวอลลุ่มแล้ว จะส่งผ่าน R1, C1 เพื่อ เข้า TR1, TR2 ซึ่ง TR ทั้งสองตัว นี้จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์สัญญาณ จะส่งผ่าน C2 ไปเข้าชุดปรับแต่งเสียง (Tone Control)

โดยเสียงเบส จะถูกควบคุมด้วย VR2 และเสียงแหลมจะถูกควบคุมด้วย VR3 สัญญาณจะถูกส่งเขาขา 2 แล้ว ส่งออกทางขา 6 เพื่อส่งออกทาง OUTPUT โดยผ่าน R13 และ C7

สัญญาณที่ขา 6 จะส่งกลับ เพื่อควบคุมอัตราการบูส-คัทผ่านทาง R11

4. ชุดคิท ปรีโทน Super Tone Control Stereo FK628

วงจรปรีโทน ซุปเปอร์โทน-คอนโทรลชุดนี้ ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 15-0-15V ดังนั้น ชุดคิท ปรีโทนชุดนี้ จึงเหมาะที่จะนำไปต่อกับเครื่องขยายเสียงแบบ OCL เท่านั้น

ชุดคิท ปรีโทน Super Tone Control Stereo FK628

ข้อมูลทางด้านเทคนิค FK628

 • ใช้แหล่งจ่ายไฟ (+15)-0-(-15) โวลท์ดีซี
 • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 6 มิลลิแอมป์
 • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 6.19 x 1.47 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรปรีโทน Super Tone Contro Stereo FK628

วงจรปรีโทน Super Tone Contro Stereo FK628

การทํางานของวงจรปรีโทน FK628

เนื่องจากการทํางานทั้งด้าน L และ R การทำงานเหมือนกัน ดังนั้นจึงขออธิบายเฉพาะด้าน L เท่านั้น

สัญญาณจาก INPUT จะผ่าน VR1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มเร่ง-ลดสัญญาณเสียง ที่แทปของวอลลุ่มจะต่อผ่านชุด LOUNDNESS เพื่อยกระดับเสียงทุ้ม ในกรณีที่เปิดเพลงเบาๆ

สัญญาณจากขากลางของวอลลุ่ม จะมี VR4 ต่อขนานกับด้าน R โดยขากลาง VR4 จะต่อ ลงกราวด์ โดย VR4 ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น BALANCE เพื่อเลือกว่าจะฟังที่ L หรือ R

สัญญาณจะส่งผ่าน R1, C1 เพื่อมาเข้า TR1, TR2 ซึ่ง TR ทั้งสองตัวนี้ จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ สัญญาณจะส่งผ่าน C2 ไปเข้าชุดปรับแต่งเสียง (Tone Control)

โดยเสียงเบส จะถูกควบคุมด้วย VR2 และเสียงแหลมจะถูกควบคุม ด้วย VR3 สัญญาณจะส่งเข้าขา 6 แล้วส่งออกทางขา 7 เพื่อส่งออกทาง OUTPUT โดยผ่าน R13, C7

สัญญาณที่ขา 7 จะส่งกลับ เพื่อควบคุมอัตรา การบูส-คัทผ่านทาง R11

บทสรุปส่งท้าย

ชุดคิท ปรีโทน ฟิวเจอร์คิท Future Kit ทั้ง 4 แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Mono และ Stereo เป็นวงจรปรีโทนที่ออกแบบให้มีการทำงานแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาถูก ต่อประกอบใช้งานง่าย แต่ให้คุณภาพเสียงดีเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา

ชุดคิท ปรีโทน ราคาถูก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการศึกษาการทำงาน ชุดคิด ปรีโทน เพื่อการศึกษาและใช้งานจริง ซึ่งมีทั้งแบบที่ยังไม่ประกอบลงปริ้น แผงวงจร ให้นำไปฝึกบัดกรีเอง และแบบชุดลงปริ้นท์ บัดกรีเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปต่อสายใช้งานได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์ยอดนิยมแห่งปี

สตาร์เกิลจี ช่วยอะไร อันตรายไหม ใช้ยังไง วิธีใช้ ประโยชน์ ดีไหม ซื้อที่ไหน ราคาถูก.

วิธีเลี้ยงปลาออสก้า รวมกับปลาอะไรได้บ้าง อาหารปลาออสก้าชอบกินอะไร ยี่ห้อไหนดี.

น้ำยาเร่งราก บีสตาร์ท B Start ใส่ตอนไหน วิธีใช้ ประโยชน์ ดีไหม ยี่ห้อไหนดี ราคาถูก.

ตุ๊กตาหมี care bear แคร์แบร์ มีทั้งหมดกี่สี ของแท้ดูยังไง ความหมายนิสัยของแต่ละสี.

ปุ๋ยออสโมโค้ท 13-13-13 ปุ๋ยเม็ดละลายช้า ประโยชน์ช่วยอะไร วิธีใช้ ใส่ยังไง ราคาถูก.

เสื้อชั้นใน ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รุ่นใหม่ล่าสุด Sabina Braless เสื้อใน ชุดชั้นใน ราคาถูก.

ชุดออเจ้า แม่พุดตาน "พรหมลิขิต" ชุดไทย บุพเพสันนิวาส, ชุดแม่การะเกด ชุดพุดตาล.

ลําโพงร้องคาราโอเกะ, ชุดคาราโอเกะบ้าน เครื่องเสียงคาราโอเกะ เสียงดี ยี่ห้อไหนดี.

วิธีเลี้ยงปลาหางนกยูง'ให้อาหารวันละกี่ครั้ง กินอะไรได้บ้าง? สูตรอาหารปลาหางนกยูง.

ปลาสอด สายพันธุ์ต่างๆ มีกี่พันธุ์' อะไรบ้าง ปลาแพลทตี้ วิธีเลี้ยงยังไง? ออกลูกเป็นตัว.

มือถือและอุปกรณ์เสริม

เครื่องเสียงและลำโพง

อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง

ระบบไฟฟ้า&ความปลอดภัย

โคมไฟและหลอดไฟ

ประตูและหน้าต่าง

ห้องครัวและอุปกรณ์ครัว

ห้องนอนและเครื่องนอน

เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

ผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็ก

ระบบน้ำประปาและอุปกรณ์

สุขภาพและความงาม

ของใช้ภายในบ้าน

กีฬาและออกกำลังกาย

ท่องเที่ยวและการเดินทาง