เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

คลิกดิ้! ไลฟ์สไตล์

งานประมงน้อมเกล้า 2567 ล่าสุด จัดที่ไหน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกวดปลาสวยงาม.

กรมประมง จัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2567 เตรียมตัวพบกับการประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทาน ที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย ประกวดปลากัด ประกวดปลาหางนกยูง ประกวดปลาทอง ประกวดปลาหมอสี ประกวดปลาปอมปาดัวร์ ประกวดปลาอโรวาน่า การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ การจัดตู้พรรณไม้น้ำ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  1. การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น, ม.ปลาย หรือเทียบเท่า) หัวข้อมังกรหรือพญานาค 2. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทนักเรียน ความคิดสร้างสรรค์ (รวมทุกระดับชั้น) 3. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทประชาชนทั่วไป  4. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทจัดสด ประกวดปลาทอง งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าตู้จะเต็ม ประกวดปลาทอง 10 ประเภท ดังนี้: สิงห์รวมสายพันธุ์ รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว ออรันดาหัววุ้น รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว ริวกิ้น รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว สิ

รกฟ้า (ฮกฟ้า,เชือก,เซือก) ชื่อวิทยาศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน ประโยชน์ สรรพคุณ.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'รกฟ้า' รกฟ้า คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ รกฟ้า คืออะไร รกฟ้า คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' รกฟ้า ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ฮกฟ้า, เชือก, เซียก, เซือก, สะพิแคล่, กอง, คลี้, จะลีก เป็นต้น. ประโยชน์และสรรพคุณ การใช้ประ

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (จิ้มฟันจระเข้ใหญ่) ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีเลี้ยง กินอะไร อาหาร.

เนื้อหาข้อมูล ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ คืออะไร? ลักษณะเด่น ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย สถานภาพ ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ คืออะไร? ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ คือ สัตว์จำพวกปลา ในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ ลักษณะเด่น ปลาจิ้มฟันจระเข้ยัก

กล้วยไม้ดิน สำเภางาม (เอื้องสำเภางาม) ชื่อวิทยาศาสตร์ ออกดอกช่วงเดือนไหน.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'สำเภางาม' สำเภางาม คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) การค้นพบ ความหมายของชื่อ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย สำเภางาม คืออะไร สำเภางาม คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' สำเภางาม ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น เอื้องสำเภางาม เป็นต้น. การค้นพบ ความหมายของชื่อ กล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ ในอดีตรู้จักกันในชื่อ

กล้วยไม้ป่า สิงโตกำมะหยี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความหมาย ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'สิงโตกำมะหยี่' สิงโตกำมะหยี่ คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) การค้นพบ ความหมายของชื่อ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ สิงโตกำมะหยี่ คืออะไร สิงโตกำมะหยี่ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' สิงโตกำมะหยี่ ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น สิงโตธานีนิวัติ เป็นต้น. การค้นพบและความหมายของชื่

อาการต้นข้าวขาดธาตุอาหารจะเป็นอย่างไร วิธีบำรุงต้นข้าว การเลือกใช้ปุ๋ยแบบไหนดี.

ธาตุอาหารมีส่วนช่วยในการบำรุงต้นข้าวอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันครับ การปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ และได้ผลผลิตปริมาณสูง ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การบำรุงธาตุอาหารให้เพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักที่ประกอบไปด้วย ธาตุไนโตรเจน(N) ธาตุฟอสฟอรัส(P) และ ธาตุโพแทสเซียม(K) เพราะหากพืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอนั้น จะส่งผลต่อผลผลิตในที่สุด วันนี้พี่กระต่ายขอชวนมาสังเกตต้นข้าวกันครับ ธาตุอาหารมีความสำคัญอย่างไร และหากอาการขาดธาตุอาหารจะเป็นอย่างไร ตามได้ดูกันได้เลยครับ อาการต้นข้าวขาดธาตุอาหาร มาเริ่มที่ธาตุไนโตรเจน (N) ซึ่งถือว่าเป็นธาตุอาหารที่ข้าวใช้ในการเจริญเติบโตมากที่สุด เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และคลอโรฟิล ทีช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งหากต้นข้าวขาดธาตุอาหารไนโตรเจน ใบข้าวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดยเริ่มจากส่วนล่างของใบ ขนาดใบจะเล็กลง ลำต้นแคระแกร็น และแตกกอน้อย หากเกิดอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จนถึงขั้นต้นข้าวแห้งตายได้เลยครับ สำหรับธาตุฟอสฟอรัส (P) มีหน้าที่ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ร

จำปา (จำปาลาว จำปาขอม จำปาย) ประวัติ ต้นไม้และดอกไม้ประจำชาติลาว ไม้มงคล.

จำปา , จำปาลาว , จำปาขอม , จำปาย ในภาษาลาว หรือที่ชาวไทยเรียกว่า " ลั่นทม " มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Plumeria rubra L. อยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (Apocynaceae) เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร ผลัดหรือไม่ผลัดใบ แตกกิ่งต่ำเป็นพุ่มคล้ายร่ม ลำต้นและกิ่งอวบน้ำ มียางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี ปลายใบและโคนใบ แหลม แผ่นใบมีขนสั้นเล็กน้อยหรือเกลี้ยง ขนาดใบกว้าง 6-8 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ช่อดอกแบบ ช่อกระจุกแยกแขนง คล้ายรูปร่ม ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว สีเหลือง สีม่วง สีชมพู หรือสีแดง ดอกมีกลิ่นหอม ตลอดทั้งวัน ออกดอกตลอดปี ผลติดเป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอก เมื่อแก่จะแห้งและแตกแนวเดียว จำปา ไม้มงคล จำปา เป็นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ ของคนลาวมาช้านาน นิยมปลูกตามวัด และสถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ ใช้ดอกผสมในน้ำมนต์ใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์ ใช้บูชาพระและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม ประวัติ ความเป็นมา จำปาอยู่คู่แผ่นดินและวัฒนธรรมลาวมาหลายศตวรรษแล้ว วัดเก่าแก่หลายแห่งโดยเฉพาะที่ปราสาท วัดพู แขวงจำปาสัก และหลว

เคล็ดลับ วิธีปลูก กะหล่ำปลี การใช้ปุ๋ยบำรุง หัวใหญ่ ใบหนาเขียว ห่อหัวแน่น น้ำหนักดี.

" กะหล่ำปลี " จัดเป็นผักใบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถปลูกขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในอดีตกะหล่ำปลีจะปลูกกันมากบริเวณภาคเหนือเท่านั้น เนื่องจากมีอุณหภูมิหนาวเย็น แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แม้ในช่วงฤดูฝน อาทิ สายพันธุ์ " กะหล่ำปลีเจียไต๋ T-523 และ T-530 " อีกทั้งอายุเก็บเกี่ยวที่สั้นลง เพียง 60-65 วัน ก็เก็บขายได้แล้ว นอกจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้ว การจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ หัวใหญ่ น้ำหนักดีด้วยนั้น พี่น้องเกษตรกรต้องใส่ใจการบำรุง ซึ่งวันนี้แอดมินขอแนะนำขั้นตอนการบำรุงกะหล่ำปลี มาฝากกันครับ ขอเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะกล้า ซึ่งมีวิธีเพาะเมล็ดในถาดหลุม หรือเพาะในแปลงปลูก จากนั้นบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู อัตรา 15-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อช่วยบำรุงเมล็ดพันธุ์ให้งอกไว และเจริญเติบโตสมบูรณ์ สามารถใช้บำรุงเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้ต้นงอกไว และช่วยให้ลำต้นแข็งแรง  จากนั้นจะทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูก เมื่อต้นกล้า(อายุ 7-10 วันหลังย้ายปลูก) ในระยะนี้กะหล่ำปลีจะขยายตัวทางลำต้นและทางใบอย่างรวดเร

ปลาซิวทอง (ปลาซิวทองแดง) ลักษณะเด่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีเลี้ยง กินอะไร อาหาร.

เนื้อหาข้อมูล ปลาซิวทอง ปลาซิวทอง คืออะไร? ลักษณะเด่น ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย สถานภาพ การเพาะพันธุ์ปลาซิวทอง ปลาซิวทอง คืออะไร? ปลาซิวทอง คือ สัตว์จำพวกปลา ในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย ปลาซิวทอง เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ ลักษณะเด่น ปลาซิวทอง มีลักษณะเด่น คือ ลำตัวมีสีส้มอมทอง เกล็ดสีเงิ

ชะมวง (หมากโมง,ส้มโมง) ชื่อวิทยาศาสตร์ ออกดอกผลเดือนไหน ประโยชน์ สรรพคุณ.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'ชะมวง' ชะมวง คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ ชะมวง คืออะไร ชะมวง คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' ชะมวง ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น หมากโมง, ส้มโมง, ส้มมวง, มวงส้ม, กานิ, กะมวง เป็นต้น. ประโยชน์และสรรพคุณ การใช้ประโยชน์ของชะ