Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

คลิกดิ้! ไลฟ์สไตล์

กุ่มน้ำ, กุ่ม, ผักกุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน? ประโยชน์ สรรพคุณ.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'กุ่มน้ำ' กุ่มน้ำ คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ กุ่มน้ำ คืออะไร กุ่มน้ำ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' กุ่มน้ำ ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น กุ่ม, ผักกุ่ม, กุ่มก่าง, รอถะ, เหาะเถาะ, อำเภอ เป็นต้น. ประโยชน์และสรรพคุณ การใช้ป

เคล็ดลับ เลือกปุ๋ย ระบบน้ำหยด แบบไหนดี มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตดี บำรุงพืชโตไว.

การใส่ปุ๋ยระบบน้ำหยด ต้องเลืองใช้ปุ๋ยแบบไหน ถึงบำรุงให้พืชได้ผลดี มีประสิทธิภาพ ตามไปดู!! การใส่ปุ๋ยทางดิน เป็นวิธีที่พี่น้องเกษตรกรคุ้นเคยในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโต แต่ก็ยังมีวิธีการบำรุงธาตุอาหารรูปแบบอื่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำเกษตรในปัจจุบัน อย่างเช่น " การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด " ที่ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วย ซึ่งระบบน้ำหยดจะเป็นการวางท่อส่งน้ำ และจะต่อสายน้ำหยดวางตามแนวร่องแปลงปลูก จากนั้นจะใช้ผ้าคลุมแปลงคลุมอีกครั้ง นิยมนำมาปรับใช้กับการปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ แตงโม แตงกวา แตงร้าน เป็นต้น โดยปุ๋ยที่เหมาะจะใช้กับการบำรุงผ่านระบบน้ำหยด ก็คือกลุ่มปุ๋ยเกล็ด และปุ๋ยน้ำ ที่ละลายได้ดี สามารถให้ทางระบบน้ำหยดได้ แต่สินค้ามีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรหลาย ๆ ท่าน เลือกนำปุ๋ยทางดินที่เม็ดปุ๋ยละลายง่ายมาประยุกต์ใช้แทน วันนี้พี่กระต่ายจึงขอแนะนำ ปุ๋ยที่สามารถประยุกต์ใช้ในระบบน้ำหยดได้ดี มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้ครับ เลือกปุ๋ยใช้กับระบบน้ำหยด ป

เคล็ดลับ วิธีปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โตไว จัดการแปลงปลูก เตรียมดิน ใส่ปุ๋ยรองพื้น.

ย้ำกันอีกที! จัดการแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดี ช่วยให้ต้นโตไว พร้อมให้ฝักใหญ่  “ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ” พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลใหญ่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพ น้ำหนักดี และอีกรุ่นคือ ข้าวโพดหลังนา ที่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นทางเลือกเพื่อเสริมรายได้หลังจากการทำนาครับ แต่การที่ให้ข้าวโพด ต้นสมบูรณ์ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม หัวใจสำคัญคือการเตรียมแปลงปลูก ซึ่งวันนี้พี่กระต่ายขอแชร์เคล็ดลับดีๆ เพื่อให้ต้นข้าวโพดแข็งแรง โตไว กันครับ การเตรียมดิน เริ่มจากการเตรียมดิน โดยไถดะพลิกหน้าดิน และตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน จากนั้นทำการไถพรวนด้วยไถผาน 7 เพื่อย่อยดินให้เล็กลง และย่อยดินให้ละเอียดด้วยโรตารี่อีกครั้ง สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการเพาะปลูกติดต่อกันมานาน แนะนำใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 500-1000 กก./ไร่ เพื่อปรับสภาพและโครงสร้างของดิน ให้เก็บกักความชื้นในดินได้ดี  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเตรียมแปลงเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการปลูก โดยพี่น

ปลากระดี่มุก ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กินอะไรเป็นอาหาร วิธีเลี้ยง การเพาะพันธุ์.

เนื้อหาข้อมูล ปลากระดี่มุก ปลากระดี่มุก คืออะไร? ลักษณะเด่น ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย สถานภาพ การเพาะพันธุ์ปลากระดี่มุก เทคนิคการเลี้ยงปลากระดี่มุกให้มีสีสวย ปลากระดี่มุก คืออะไร? ปลากระดี่มุก คือ สัตว์จำพวกปลา ในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย ปลากระดี่มุก เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ ลักษณะเด่น

ปีบ (กาสะลอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ออกดอกเดือนไหน? ประโยชน์ สรรพคุณ.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'ปีบ' ปีบ คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ ปีบ คืออะไร ปีบ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' ปีบ ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น กาสะลอง, กางของ, ก้านของ, กาซะลอง, กาดสะลอง, เต็กตองโพ่ เป็นต้น. ประโยชน์และสรรพคุณ การใช้ประโยชน์ของป

แมงป่องกระจาน ชื่อวิทยาศาสตร์ แมงป่องชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่ อช.แก่งกระจาน

ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย ได้มีการค้นพบแมงป่องขนิดพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า Scorpiops ( Euscorpiops ) krachan เพื่อเป็นเกียรติแก่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจานของประเทศไทย โดย เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของ นายวศิน นวเนติวงศ์ นิสิตปริญญาเอก ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ ภาคชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติเกี่ยวกับการค้นพบแมงป่องชนิดใหม่ของโลก  แมงป่องกระจาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Scorpiops ( Euscorpiops ) krachan Nawanetiwong, Košulič, Warrit, Lourenço & Ythier อยู่ในสกุล Scorpiops ในสกุลย่อย Euscorpiops ในวงศ์ Scorpiopidae การค้นพบนี้มีส่วนช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพที่ซับซ้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญที่สำคัญของการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนากลยุทธ์การอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลและการติดตามความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ  และถือเป็นก้

ปลาปล้องอ้อยพรุ ลักษณะเด่น วิธีเลี้ยง กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ.

เนื้อหาข้อมูล ปลาปล้องอ้อยพรุ ปลาปล้องอ้อยพรุ คืออะไร? ลักษณะเด่น ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย สถานภาพ ปลาปล้องอ้อยพรุ คืออะไร? ปลาปล้องอ้อยพรุ คือ สัตว์จำพวกปลา ในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย ปลาปล้องอ้อยพรุ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ ลักษณะเด่น ปลาปล้องอ้อยพรุ มีลักษณะเด่นคือลำตัวเรียวยาวคล้าย

กาสะลองคำ (ปีบทอง) ออกดอกเดือนไหน การใช้ประโยชน์ สรรพคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'กาสะลองคำ' กาสะลองคำ คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ กาสะลองคำ คืออะไร กาสะลองคำ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' กาสะลองคำ ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปีบทอง, แคะเป๊าะ, กากี, จางจืด, สะเภา, สำเภาหลามต้น, อ้อยช้าง เป็นต้น. ประโย

ปลากาแดง กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา.

เนื้อหาข้อมูล ปลากาแดง ปลากาแดง คืออะไร? ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ลักษณะเด่น ลักษณะทั่วไป การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย ปลากาแดง คืออะไร? ปลากาแดง คือ สัตว์จำพวกปลา ในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย ปลากาแดง เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' ปลากาแดง '

แคขาว (แคนา, แคป่า, แคทราย) ลักษณะ ประโยชน์ ดอกกินได้ ออกดอกเดือนไหน.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'แคขาว' แคขาว คืออะไร ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) ประโยชน์และสรรพคุณ ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ออกดอกเดือนไหน นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย การกระจายพันธุ์ แคขาว คืออะไร แคขาว คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น) พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า ' แคขาว ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น แคนา, แคแน, แคป่า, แคทราย, แคฝอย, แคฝา, แคพูฮ่อ, แคยาว, แคหยุยฮ่อ, แคแหนแห้, แคอาว, แคเก็ตถวา, แคตุ