Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลากราย, ปลาตองลาย, ปลาสะตือ, สลาด ลักษณะเด่น ความแตกต่างกัน อย่างไรบ้าง.

เนื้อหาข้อมูล"วงศ์ปลากราย"

วงศ์ปลากราย คืออะไร

วงศ์ปลากราย (Notopteridae) เป็นปลาที่มีกระดูกแข็ง จัดอยู่ในอันดับเดียวกันกับวงศ์ปลาตะพัดและวงศ์ปลาอะราไพม่า ปลาในวงศ์นี้เป็นปลาน้ำจืด มีรูปร่างแบนด้านข้างและเรียวไปทางด้านท้าย พวกมัน มีครีบที่เล็กมาก มีครีบก้นและครีบหางยาวติดกัน เป็นปลาที่สามารถว่ายน้ำได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง และสามารถขึ้นมาฮุบอากาศได้โดยตรง

ปลาในวงศ์ปลากราย กินอะไรเป็นอาหาร?

ปลาในวงศ์ปลากราย เป็นปลากินเนื้อที่ออกหากินเวลากลางคืน โดยในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันจะกินปลาขนาดเล็ก กุ้งฝอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมของตู้ปลาพวกมันปรับตัวได้ดีกับอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

ปลากราย กินอะไรเป็นอาหาร?

ในปลาวัยรุ่นสามารถกินอาหารสด และอาหารแช่แข็งได้ เช่น หนอนแดง, กุ้งสับ เป็นต้น และ ในปลาโตเต็มวัย ควรให้เป็นอาหารสด เช่น เนื้อปลาสด กุ้งทั้งตัว ไส้เดือน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงศ์ปลากราย มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

เพื่อนๆ คงอยากรู้กันแล้วว่า วงศ์ปลากรายนั้นมีปลาอะไรบ้าง รูปร่างเป็นอย่างไร ลักษณะเด่น ความแตกต่างกัน อย่างไรบ้าง งั้นเราไปทำความรู้จักพร้อมๆ กันเลย

ปลากราย Clown Featherback

ปลากราย ชื่อวิทยาศาสตร์ Chitala ornata ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Clown Featherback อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) เป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืด พบได้ในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม มักพบในแหล่งน้ำที่เคลื่อนไหวช้า

ปลากราย Clown Featherback

ปลากรายมีลักษณะหน้าผากหักโค้ง ส่วนหลังโก่งสูง ปากกว้างมุมปากอยู่เลยขอบลูกตา ลำตัวเป็นสีเทาเงิน มีจุดกลมใหญ่สีดำขอบขาวที่ฐานครีบก้นชัด จุดจะมีตั้งแต่ 3-20 จุด เมื่อโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1 เมตร

ปลาตองลาย Royal Knifefish

ปลาตองลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Chitala blanci ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Royal Knifefish อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) เป็นปลาหายากและมีราคาแพง พบในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และลาวเท่านั้น พบในกระแสน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็วท่ามกลางแก่งหินและพื้นไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำของแม่น้ำโขง

ปลาตองลาย Royal Knifefish

ปลาตองลายมีความคล้ายคลึงกับลูกพี่ลูกน้องอย่างปลากราย สีเงินแวววาว มีจุดสีดำขนาดเล็กจำนวนมาก พวกมันมีรูปร่างที่คล้ายกัน คือ มีลักษณะหลังโหนกและหน้าผากลาดชันน้อยกว่าปลากราย เกล็ดเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องไปถึงครีบหาง และมีครีบหลังเล็กเหมือนกัน เมื่อโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 0.6-1 เมตร

ปลาสะตือ Giant Featherback

ปลาสะตือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Chitala lopis ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Giant Featherback อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) เป็นปลาหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ที่สามารถพบได้ในลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศลาว กัมพูชา และไทยในแม่น้ำสาละวิน, แม่น้ำโขง, แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลองในประเทศไทย รวมถึงคายสมุทรมาเลเซียและเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และชวา

ปลาสะตือ Giant Featherback

ปลาสะตือมีลักษณะรูปร่างท้ายทอยเว้าลึก ลำตัวสีเทาดำ ครีบอกมีแต้มคล้ำ ข้างลำตัวมีจุดประสีคล้ำเล็กๆ เป็นเอกลักษณ์ของปลาสะตือ มีท้ายทอยเว้าลึก ลำตัวปลามีเกล็ดเล็กละเอียด รูปร่างใหญ่บึกบึน เมื่อโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1.5 เมตร

ปลาสลาด, ปลาฉลาด Bronza Featherback

ปลาสลาด หรือ ปลาฉลาด มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Notopterus notopterus ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Bronza Featherback อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) เป็นปลาที่พบได้ทั่วทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อาศัยอยู่ในแม่น้ำ หนองน้ำ และทะเลสาบ สามารถปรับได้ดีในสภาพน้ำที่หลากหลาย

ปลาสลาด, ปลาฉลาด Bronza Featherback

ปลาสลาดจัดเป็นปลาที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลนี้ มีรูปร่างคล้ายปลาตองลาย แต่ปลาสลาดมีขนาดเล็กกว่ามาก โดยเมื่อโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 20-30 เซนติเมตรเท่านั้น ลำตัวตัวสีเงินเรียบ ไม่มีลวดลาย แต่ปลาสลาดในวัยอ่อนจะมีลายบั้งเหมือนปลากราย

ตู้ปลาสำหรับเลี้ยงปลาในวงศ์ปลากราย

การเลี้ยงปลาตระกูลปลากรายต้องมีตู้ปลาขนาดอย่างน้อย 200 แกลลอน หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามตู้จะต้องมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของตัวปลา เพื่อทำให้ปลามีพื้นที่ว่ายน้ำที่กว้างขวางพอ อีกทั้งยังเป็นการเลียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาติของตัวปลา

คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา

สิ่งสำคัญคือต้องให้ออกซิเจนและมีการกรองที่ดีในตู้ รวมไปถึงการเปลี่ยนน้ำใหม่ 30% ของตู้ทุกๆ สัปดาห์

  • คุณภาพน้ำ ปลากราย อุณหภูมิ 24-28 ค่า pH 6.0-8.0
  • คุณภาพน้ำ ปลาตองลาย อุณหภูมิ 22-28 ค่า pH 6.8-8.0
  • คุณภาพน้ำ ปลาสะตือ อุณหภูมิ 22-28 ค่า pH 6.0-8.0
  • คุณภาพน้ำ ปลาสลาด อุณหภูมิ 20-28 ค่า pH 6.0-8.0

การตกแต่งตู้ปลา

ปลาจะมีชีวิตยืนยาวและมีความสุขในตู้เลี้ยง ตู้ปลาจะต้องมีน้ำที่สะอาด การไหลของน้ำเอื่อยปานกลาง และมีที่หลับกำบังมากมาย สำหรับต้นไหม้ในตู้ปลา ควรวางไว้ตามผนังด้านข้างและด้านหลังของตู้ปลา เพื่อให้ปลามีที่ว่ายน้ำและเป็นที่หลบซ่อนกำบัง สำหรับสายพันธุ์ปลาที่ออกหากินเวลากลางคืน ที่ซ่อนและที่กำบังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีในตู้ เพราะในระหว่างวันพวกมันจะซ่อนตัว และจะออกมาว่ายและหากินเมื่อเริ่มมืด

นิสัยปลาในวงศ์ปลากราย

เมื่อโตเต็มวัยมักชอบอยู่โดดเดี่ยว หวงถิ่น หาอาหารกินตแกลางคืน และเป็นปลาที่มีนิสัยดุร้ายมากในช่วงเวลากลางคืน

เพื่อนร่วมตู้ เลี้ยงร่วมกับปลาอะไรได้บ้าง?

ปลากรายเป็นนักล่าและมีนิสัยดุร้าย พวกมันไม่เพียงแสดงความก้าวร้าวต่อปลาสายพันธุ์อื่นเท่านั้น แต่ยังแสดงความก้าวร้าวในสายพันธุ์ตัวเองด้วย ดังนั้นเพื่อนร่วมตู้ของปลาในตระกูลปลากรายนี้ ต้องเป็นปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เนื่องจากปลากรายไม่ก้าวร้าวต่อปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกับหรือมีขนาดใหญ่กว่า เพื่อนร่วมตู้ของปลาตระกูลนี้ ได้แก่ ปลาซัคเกอร์ ปลาฉลามหางไหม้ ปลามังกร(อโรวาน่า) ปลาแรด ปลาสวาย เป็นต้น

ข้อมูลและภาพ: snc fishshop

รายละเอียดเพิ่มเติม