เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

สาวสนม 'ดงนาทาม' ดอกสีชมพูอมม่วง วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จ.อุบลราชธานี

สาวสนมดงนาทาม คืออะไร

“สาวสนมดงนาทาม”  ดอกไม้ป่า ที่พบขึ้นใต้เพิงหินทราย ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ของวนอุทยานน้ำตกผาหลวงและเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษารูปแบบการขยายพันธุ์พืชและฟื้นฟูสู่ถิ่นกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

สาวสนมดงนาทาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Sonerila dongnathamensis Suddee, Phutthai & Rueangr. อยู่ในวงศ์ Melastomataceae เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบในพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นหนาแน่นตามหินทรายในป่าเต็งรัง ความสูง 200–250 เมตร

ดอกสาวสนมดงนาทาม ดอกสีชมพูอมม่วง น้ำตกผาหลวง อุบลฯ

ลักษณะ

สาวสนมดงนาทาม เป็นพืชล้มลุก มีหัวใต้ดิน ไม่มีลำต้น สูง 5–10 ซม. มีขนยาวหนาแน่นตามก้านใบ ใบอ่อน และช่อดอก  ใบเรียงตรงข้ามที่โคนต้นคล้ายออกเป็นกระจุก รูปไข่กว้าง ยาว 2–7 ซม. ปลายกลม โคนเว้าลึก ขอบจักมนมีขนครุย เส้นใบออกจากโคนข้างละ 1–2 เส้น ก้านใบยาว 5–15 ซม. ก้านช่อยาว 4–16 ซม.

ดอกสาวสนมดงนาทาม

ดอก มี 5–12 ดอก ก้านดอกยาว 1–4 มม. ฐานดอกยาว 1.5–4 มม. ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3–5 มม. ปลายกลีบมีขนแข็งยาว เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. ผลรูปกรวย ยาว 5–7 มม. ผิวเรียบ

ออกดอกช่วงเดือนไหน

ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี

นักท่องเที่ยวหากสนใจชมดอกไม้สามารถติดต่อล่วงหน้าและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางไปชมได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  34250 เบอร์โทร 0817915623 ,0802797459

รายละเอียดเพิ่มเติม