เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

งานประมงน้อมเกล้า 2567 ล่าสุด จัดที่ไหน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกวดปลาสวยงาม.

กรมประมง จัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2567

เตรียมตัวพบกับการประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทาน ที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย

 • ประกวดปลากัด
 • ประกวดปลาหางนกยูง
 • ประกวดปลาทอง
 • ประกวดปลาหมอสี
 • ประกวดปลาปอมปาดัวร์
 • ประกวดปลาอโรวาน่า

งานประมงน้อมเกล้า 2567

การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำ

การจัดตู้พรรณไม้น้ำ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ระดับประถมศึกษา
 2. ระดับมัธยมศึกษา(ม.ต้น, ม.ปลาย หรือเทียบเท่า) หัวข้อมังกรหรือพญานาค

2. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทนักเรียน ความคิดสร้างสรรค์ (รวมทุกระดับชั้น)

3. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทประชาชนทั่วไป 

4. การจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทจัดสด

งานประมงน้อมเกล้า 2567

ประกวดปลาทอง

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าตู้จะเต็ม

ประกวดปลาทอง 10 ประเภท ดังนี้:

 1. สิงห์รวมสายพันธุ์ รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว
 2. ออรันดาหัววุ้น รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว
 3. ริวกิ้น รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว
 4. สิงห์รวมสายพันธุ์ รุ่นใหญ่ ขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป
 5. ออรันดาหัววุ้น รุ่นใหญ่ ขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป
 6. ริวกิ้น รุ่นใหญ่ ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป
 7. สิงห์ดำตามิด ไม่จำกัดขนาด
 8. หยวนเป่า,ออรันดาหางสั้น, สิงห์กระโดง (รวมทุกประเภทหาง) ไม่จำกัดขนาด
 9. สิงห์คาริโกะ (Calico) รวมทุกประเภทสี (ขาวดำ ซากุระ อาปาเช่ สิงห์ดำตาเปิด) ไม่จำกัดขนาด
 10. ปลาทอง รวมทุกสายพันธุ์ เฉพาะที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 – 9 ไม่จำกัดขนาด

ค่าสมัคร

 • รุ่นที่ 1-3 ค่าสมัครตัวละ 300 บาท/ตัว
 • รุ่นที่ 4 - 10 ค่าสมัครตัวละ 400 บาท /ตัว

กำหนดการ

 • ลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น.
 • ตัดสินการประกวด วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • คืนปลา วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 – 18.00 น.

สถานที่รับลงทะเบียน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางแนวทางเดิน ZPELL.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม