ว่านเพชรม้าอีสาน. พันธุ์พืชชนิดใหม่' 2566 ชื่อวิทยาศาสตร์, ลักษณะเด่น กระจายพันธุ์

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ"ว่านเพชรม้าอีสาน"

ว่านเพชรม้าอีสาน คืออะไร?

ว่านเพชรม้าอีสาน คือพืชชนิดหนึ่งในกลุ่มกระเจียว หรือ ว่านเพชรม้าของไทย ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocots) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในประเทศไทย ว่านเพชรม้าอีสานเป็นพืชที่มีท่อลำเลียง (Vascular plants) ซึ่งอยู่ในหมวดพืชมีเมล็ด (Spermatophytes) โดยอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ชื่อวิทยาศาสตร์?

ว่านเพชรม้าอีสาน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Curcuma rubroaurantiaca Škorničk. & Soonthornk. เป็นพันธุ์พืชในสกุล Curcuma ซึ่งอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) โดยพืชวงศ์นี้อยู่ในอันดับ Zingiberales.

ว่านเพชรม้าอีสาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rubroaurantiaca

ว่านเพชรม้าอีสาน Curcuma rubroaurantiaca

ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจ ประชากรของกระเจียวบางส่วนขึ้นอยู่ในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากการทำการเกษตรและการเก็บออกจากธรรมชาติได้

ทางคณะผู้วิจัยมีแผนที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเป็นการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยและรักษาพันธุกรรม ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์?

ว่านเพชรม้าอีสาน มีลักษณะเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 60 ซ.ม. มีลักษณะคล้ายกับว่านเพชรม้าล้านนา แต่แตกต่างกันที่ใบด้านไกลแกน (ท้องใบ) มีขนละเอียดปกคลุมหนาแน่น

ช่อดอกประกอบด้วยใบประดับประมาณ 14 ใบ มีสีเขียวอ่อน สีขาวครีมหรือสีแดง ไม่มีใบประดับย่อย กลีบปาก สเตมิโนดและอับเรณูมีสีเหลืองส้ม กลีบดอกมีสีแดง เกสรเพศผู้มีความยาว 19-22 มม. มีสันอับเรณูมีความยาว 2-3 มม. มีร่องที่กึ่งกลางของสันอับเรณู

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ว่านเพชรม้าอีสาน ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน

การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัย?

ว่านเพชรม้าอีสาน มีการกระจายพันธุ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพบมากที่จังหวัดสกลนครและเลย นอกจากนี้ยังมีรายงานพบที่จังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์อีกด้วย

การใช้ประโยชน์และสรรพคุณ?

การใช้ประโยชน์จากว่านเพชรม้าอีสาน ลักษณะของดอกที่มีสีสันสวยงามทำให้กระเจียวดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นไม้ประดับได้

สถานภาพ ว่านเพชรม้าอีสาน?

จากข้อมูลการสำรวจประชากรและการใช้ประโยชน์ของว่านเพชรม้าอีสาน พบว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์โดยคนท้องถิ่นทำให้มีแนวโน้มถูกคุกคามไม่มากนัก และประชากรในธรรมชาติจำนวนมากยังพบอยู่พื้นที่อนุรักษ์ ทำให้สามารถกำหนดสถานการอนุรักษ์เบื้องต้นได้ในที่ระดับความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern; LC)

ที่มา : Kasetsart University

รายละเอียดเพิ่มเติม