เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

พุดหอมไทย ออกดอกเดือนไหน ไม้หายาก ชื่อวิทยาศาสตร์, พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย

เนื้อหาข้อมูล "พุดหอมไทย"

พุดหอมไทย คืออะไร

พุดหอมไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Rothmannia thailandica Tirveng. เป็นพรรณไม้ดอกหอมในวงศ์เข็ม Rubiaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นพุดหอมไทย มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2.5 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีหูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ใบรูปใบหอกกลับ กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 9-12 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนสอบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบสั้นมาก

พุดหอมไทย ออกดอกช่วงเดือนไหน..ชื่อวิทยาศาสตร์ พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย

พุดหอมไทย Rothmannia thailandica Tirveng.

ดอกพุดหอมไทย

ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก อย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียว เป็นรูปถ้วย หลอดกลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 2.5 มม. ติดบนฐานรองดอก ยาว 0.3-5.5 มม. ปลายแยกเป็นแฉกสามเหลี่ยมแคบตื้น ๆ มีขนคล้ายไหมปกคลุม

กลีบดอกสีขาว รูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอก ยาว 1.7-2 ซม. กลีบดอกรูปขอบขนาน กว้าง 4-5.9 ซม. ยาว 11.5-17 ซม. ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก อับเรณูรูปเส้นด้าย เกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 2.5 ซม.

ผลรูปไข่ มีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นในป่าดิบแล้งระดับต่ำ ที่ระดับความสูงประมาณ 200 ม.

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ดอกพุดหอมไทย จะออกดอกและเป็นผล ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

สถานภาพและปัจจัยคุกคาม

พืชชนิดใหม่ (Tirvengadum, 1983), พืชถิ่นเดียวของไทย (ราชันย์, 2551; Forest Herbarium, 2005), ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม

สถานภาพ IUCN (2001)

ต้นพุดหอมไทย เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Critically Endangered (CR) ซึ่งหมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ประโยชน์ของพุดหอมไทย

ต้นพุดหอมไทย เป็นพรรณไม้ดอกที่มีลักษณะดอกสวยงาม และดอกมีกลิ่นหอม มีศักยภาพเป็นไม้ประดับ ไม้ดอกหอม

ที่มา : สำนักงานหอพรรณไม้. (2558). พืชที่ถูกคุกคามในป่าภูวัว-ภูลังกา. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รายละเอียดเพิ่มเติม