Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาหางไหม้ (ปลาฉลามหางไหม้) กินอะไร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ อาหาร วิธีเลี้ยง.

เนื้อหาข้อมูล ปลาหางไหม้

ปลาหางไหม้ คืออะไร?

ปลาหางไหม้ คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาหางไหม้ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ลักษณะเด่น

ปลาหางไหม้ มีลักษณะเด่น คือ เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีรูปร่างปราดเปรียวสวยงาม ว่ายน้ำรวดเร็ว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปลาฉลามหางไหม้"

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาหางไหม้' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาฉลามหางไหม้, ปลาหางเหยี่ยว, ปลาหนามหลังหางดำ เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาหางไหม้ในตู้ปลา สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆ ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ แต่ไม่ควรนำพรรณไม้น้ำมาตกแต่งตู้ปลา เพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาหางไหม้ ปลาฉลามหางไหม้, ปลาหางเหยี่ยว, ปลาหนามหลังหางดำ ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

อาหารของปลาหางไหม้ ในธรรมชาติจะกินแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาหางไหม้ ภาษาอังกฤษ ว่า Silver shark, Bala shark, Tricolor sharkminnow, Tricolor shark.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาหางไหม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1850) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Balantiocheilos โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาตะเพียน (Cypriniformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Balantiocheilus melanopterus (Bleeker, 1850)
  • Barbus melanopterus Bleeker, 1850
  • Puntius melanopterus (Bleeker, 1850)

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาหางไหม้ขนาดใหญ่สุด มีความยาวประมาณ 25 ซม. มีลักษณะ ลำตัวสีเงิน ครีบสีเหลืองอ่อน ขอบนอกของครีบทุกครีบยกเว้นครีบอกมีขอบสีดำค่อนข้างหนา บริเวณโคนหางและโคนหลังมีสีดำจาง ๆ ปากเล็กไม่มีฟัน ปากยึดหดได้ ริมฝีปากบนยื่นยาวกว่าริมฝีปากล่าง

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาหางไหม้ พบในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเขมร ในประเทศไทยปัจจุบันหายากมาก

การสืบพันธุ์

ปัจจุบันปลาหางไหม้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เป็นปลาหางไหม้ที่นำพ่อแม่พันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซีย แล้วนำมาเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม