เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เคล็ดลับ วิธีปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โตไว จัดการแปลงปลูก เตรียมดิน ใส่ปุ๋ยรองพื้น.

ย้ำกันอีกที! จัดการแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดี ช่วยให้ต้นโตไว พร้อมให้ฝักใหญ่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลใหญ่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพ น้ำหนักดี และอีกรุ่นคือ ข้าวโพดหลังนา ที่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นทางเลือกเพื่อเสริมรายได้หลังจากการทำนาครับ

แต่การที่ให้ข้าวโพด ต้นสมบูรณ์ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม หัวใจสำคัญคือการเตรียมแปลงปลูก ซึ่งวันนี้พี่กระต่ายขอแชร์เคล็ดลับดีๆ เพื่อให้ต้นข้าวโพดแข็งแรง โตไว กันครับ

เคล็ดลับวิธีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้โตไว จัดการแปลงปลูก เตรียมดิน ใส่ปุ๋ยรองพื้น

การเตรียมดิน

เริ่มจากการเตรียมดิน โดยไถดะพลิกหน้าดิน และตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน จากนั้นทำการไถพรวนด้วยไถผาน 7 เพื่อย่อยดินให้เล็กลง และย่อยดินให้ละเอียดด้วยโรตารี่อีกครั้ง สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการเพาะปลูกติดต่อกันมานาน แนะนำใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 500-1000 กก./ไร่ เพื่อปรับสภาพและโครงสร้างของดิน ให้เก็บกักความชื้นในดินได้ดี 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เมื่อเตรียมแปลงเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการปลูก โดยพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้ 2 วิธี ขึ้นกับความเหมาะสมของพื้นที่ คือ ปลูกแบบแถวเดี่ยว และปลูกแถวคู่ หากเป็นพื้นที่ราบ แนะนำปลูกแบบแถวเดี่ยว โดยวางระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระยะห่างต้น ประมาณ 20-25 ซม. แต่หากพื้นที่มีความลาดเอียง แนะนำให้ทำการยกร่องเพื่อป้องกันน้ำขัง เว้นระยะร่องละ 120 เซนติเมตร ปลูกเป็นสองแถว เว้นระยะห่างของร่อง 30 ซม. และระยะห่างต้น 20 - 25 ซม.

การใส่ปุ๋ยรองพื้น

ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน โดยจะใส่พร้อมกับการหยอดเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ข้าวโพดต้นเล็กสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ทันที แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 หรือ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 หรือ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 เพื่อบำรุงรากให้สมบูรณ์ ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ต้นโตไว 

การเลือกใช้ปุ๋ย

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผลผลิตดี ต้นสมบูรณ์ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม พี่น้องเกษตรกรควรให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน การจัดการแปลงปลูก และการบำรุงธาตุอาหารด้วยปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจของชาวไร่ เพื่อเตรียมคลังอาหารไว้สำหรับข้าวโพดต้นเล็กอย่างสมบูรณ์ ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

ที่มา : การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , กรมวิชาการเกษตร. , ผลสำรวจงานวิจัยสุขภาพและการประเมินสื่อโฆษณากลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมี ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 1,200 ตัวอย่าง โดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม