เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะ นิสัย สถานภาพ.

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน เป็นนกที่มีสีสันสวยงามและหาชมได้ยาก มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Blue-eared Kingfisher มีลักษณะหัวและปีกสีน้ำเงิน ขนปีกมีแต้มสีฟ้า ช่วงหัวกระหม่อมมีลายสีฟ้าแวววาว ตะโพกสีฟ้าอ่อน ปากสีดำ หลังสีน้ำเงิน กินสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง จะล่าเหยื่อโดยการเกาะนิ่งๆ เพื่อมองหาเหยื่อ เมื่อพบแล้วจะพุ่งลงไปจับในน้ำอย่างรวดเร็ว นกกระเต็นชนิดนี้ ทำรังวางไข่โดยการเจาะรูในดินตามตลิ่งหรือเจาะในรังปลวก อาศัยตามลำธาร แม่น้ำหรือบึงน้ำ ในป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน

ชื่อวิทยาศาสตร์

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Alcedo meninting ชื่อชนิดเป็นคำในภาษาชวา (มาเลเซีย) คือ meninting ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกนกชนิดนี้โดยเฉพาะ เป็นชนิดที่พบครั้งแรกที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเชีย ทั่วโลกมีนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน 10 ชนิดย่อย

ประเทศไทยพบ 2 ชนิดย่อย คือ Alcedo meninting collarti Stuart Baker ชื่อชนิดช่อยเป็นคำที่ตัดแปลงมาจากชื่อของบุคคล เป็นชนิดย่อยที่พบครั้งแรกที่เมือง Saddya ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย อีกชนิดย่อยหนึ่งคือ Alcodo meninting verrcauxi De La Berge ชื่อชนิดช่อยเป็นคำที่ดัดแปลงมาจากชื่อของบุคคลเช่นเดียวกัน เป็นชนิดช่อยที่พบครั้งแรกที่เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเชีย

การกระจายพันธุ์

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำงิน กระจายพันธุ์ในอินเดีย จนถึงจีนด้านตะวันตกเฉียงใด้ ฟิลิปปินส์ เกาะอันดามัน กาะนิฌคบาร์ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่ ในเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้พบในพม่า ไทย มาเลเชีย ลาว และเวียดนาม 

ลักษณะทั่วไป

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน เป็นนกที่มีขนาดเล็ก (16 ชม.) แตกต่างจากนกกระเด็นน้อยธรรมดา โดยขนปกคลุมรูหูเป็นสีน้ำเงิน ด้านบนลำตัวเป็นสีเขียวเข้มและน้ำเงินเข้มมากกว่า รวมทั้งแถบที่พาดจากกลางหลังไปยังตะโพกและขนปกคลุมบนหางก็เป็นสีน้ำเงินมากกว่า ด้านล่างลำตัวเป็นสีน้ำตาลเหลืองเข้มกว่าเล็กน้อย ปีกยาวน้อยกว่า 8.0 ชม. ปากสีดำ

อุปนิสัยและการกินอาหาร

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน เป็นนกที่พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง และป่าดงดิบชื้นบริเวณที่ใกลักับลำธาร ลำห้วย ตั้งแต่พื้นราบ จนกระทั่งความสูง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นนกที่มีอุปนิสัยต่าง ๆ คล้ายคลึงกับนกกระเต็นน้อยธรรมดามาก มักพบโดดเดี่ยว มักเกาะอยู่เงียบๆตามกิ่งไม้เตี้ย ๆ หรือโขดหินตามริมหัวย หรือลำธาร

สถานภาพ

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน เป็นนกประจำถิ่นของไทย พบไม่บ่อยและปริมาณไม่มากนัก ชนิดย่อย collari พบในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชนิดย่อย verreauxi พบในภาคใต้ตั้งแต่คอคอดกระลงไป

สถานภาพตามกฎหมาย

กฎหมายจัดนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน ทุกชนิดย่อยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม