Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ตะพาบน้ำ (ปลาฝา, ตะพาบไทย) กินอะไร? อาหาร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะ.

เนื้อหาข้อมูล "ตะพาบน้ำ"

ตะพาบน้ำ คืออะไร

ตะพาบน้ำ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน มีชื่ออื่นที่เรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีกว่า ตะพาบ, ตะพาบไทย, ตะพาบสวน, ตะพาบธรรมดา, ปลาฝา และมีชื่อสามัญ (common name) ภาษาอังกฤษ ว่า Asiatic Softshell Turtle, Southeast Asian Softshell Turtle, Black-rayed Softshell Turtle

ตะพาบน้ำ กินอะไร

ตะพาบน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Amyda cartilaginea

ตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea; ภาพโดย David Emmett.

อาหารของตะพาบน้ำ กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น แมลง ปูกุ้ง หอยทาก หอยสองฝา ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบน ซาก ผลไม้ และเมล็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตะพาบน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) อยู่ในสกุล Amyda วงศ์ Trionychidae

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

  • อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
  • ไฟลัม (Phylum) : Chordata
  • ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
  • ชั้น (Class) : Reptilia
  • ลำดับ (Order) : Chelonia (Testudines)
  • วงศ์ (Family) : Trionychidae
  • สกุล (Genus) : Amyda

ลักษณะทั่วไป

ตะพาบน้ำ มีลักษณะ จมูกยื่นเป็นหลอด กระดองอ่อนนุ่มติดกับลำตัว กระดองส่วนบนมีปุ่มกลมเรียงเป็นแถวบริเวณขอบ ด้านหน้าของกระดอง กระดองส่วนบนสีน้ำตาลเทา มีลายกระสีเหลืองและดำ บางตัวมีลายจุดแต้มสีดำเรียง เป็นแถว บางครั้งพบจุดสีเหลืองจำนวนมากในตะพาบขนาดเล็ก กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 83 เซนติเมตร

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์ของตะพาบน้ำ ตัวเมียเต็มวัยเมื่อ (Liat and Das, 1999) อายุ 20 เดือน วางไข่ปีละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 5-10 ฟอง ฟักไข่นาน 61-140 วัน

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ตะพาบน้ำ มีถิ่นที่อยู่อาศัย พบตามแหล่งน้ำแทบทุกประเภท ทั้งลำธารในป่า ลำคลอง แม่น้ำ หนองน้ำตื้น จนถึงปากแม่น้ำ

การแพร่กระจาย

การแพร่กระจายของตะพาบน้ำ พบในประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน

สำหรับการแพร่กระจายในประเทศไทย พบตะพาบน้ำที่ แม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง); กำแพงเพชร (คลองลาน), อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง); กาญจนบุรี (แม่น้ำ แม่กลอง); เลย (ภูหลวง); สระแก้ว (ปางสีดา), จันทบุรี (เขาสระบาป), กรุงเทพฯ, ปทุมธานี (รังสิต); สุราษฎร์ธานี (คลองแสง, ทุ่งเตา), นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สตูล (ทะเลบัน) ยะลา (บันนังสตาร์)

สถานที่พบครั้งแรก

ตะพาบน้ำ พบครั้งแรกที่ ชวา ประเทศอินโดนีเซีย

สถานภาพ

ตะพาบน้ำ มีสถานภาพทางกฎหมาย จัดให้ตะพาบธรรมดาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 IUCN (2011)

จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็นสัตว์ที่ เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU - Vulnerable) การคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES (2011) จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix II)

ปัจจัยคุกคาม

ตะพาบน้ำมีปัจจัยคุกคามคือ เนื้อและกระดองถูกใช้เป็นอาหาร และเป็นส่วนประกอบยาจีน

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า, สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รายละเอียดเพิ่มเติม