ตะพาบน้ำ (ปลาฝา, ตะพาบไทย) กินอะไร? อาหาร ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ สถานภาพ

เนื้อหาข้อมูล "ตะพาบน้ำ"

ตะพาบน้ำ คืออะไร

ตะพาบน้ำ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน มีชื่ออื่นที่เรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีกว่า ตะพาบ, ตะพาบไทย, ตะพาบสวน, ตะพาบธรรมดา, ปลาฝา และมีชื่อสามัญ (common name) ภาษาอังกฤษ ว่า Asiatic Softshell Turtle, Southeast Asian Softshell Turtle, Black-rayed Softshell Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตะพาบน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) อยู่ในสกุล Amyda วงศ์ Trionychidae

ตะพาบน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Amyda cartilaginea

ตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea; ภาพโดย David Emmett.

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

  • อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
  • ไฟลัม (Phylum) : Chordata
  • ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
  • ชั้น (Class) : Reptilia
  • ลำดับ (Order) : Chelonia (Testudines)
  • วงศ์ (Family) : Trionychidae
  • สกุล (Genus) : Amyda

ลักษณะทั่วไป

ตะพาบน้ำ มีลักษณะ จมูกยื่นเป็นหลอด กระดองอ่อนนุ่มติดกับลำตัว กระดองส่วนบนมีปุ่มกลมเรียงเป็นแถวบริเวณขอบ ด้านหน้าของกระดอง กระดองส่วนบนสีน้ำตาลเทา มีลายกระสีเหลืองและดำ บางตัวมีลายจุดแต้มสีดำเรียง เป็นแถว บางครั้งพบจุดสีเหลืองจำนวนมากในตะพาบขนาดเล็ก กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 83 เซนติเมตร

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์ของตะพาบน้ำ ตัวเมียเต็มวัยเมื่อ (Liat and Das, 1999) อายุ 20 เดือน วางไข่ปีละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 5-10 ฟอง ฟักไข่นาน 61-140 วัน

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ตะพาบน้ำ มีถิ่นที่อยู่อาศัย พบตามแหล่งน้ำแทบทุกประเภท ทั้งลำธารในป่า ลำคลอง แม่น้ำ หนองน้ำตื้น จนถึงปากแม่น้ำ

ตะพาบน้ำ กินอะไร

อาหารของตะพาบน้ำ กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น แมลง ปูกุ้ง หอยทาก หอยสองฝา ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบน ซาก ผลไม้ และเมล็ด

การแพร่กระจาย

การแพร่กระจายของตะพาบน้ำ พบในประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน

สำหรับการแพร่กระจายในประเทศไทย พบตะพาบน้ำที่ แม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง); กำแพงเพชร (คลองลาน), อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง); กาญจนบุรี (แม่น้ำ แม่กลอง); เลย (ภูหลวง); สระแก้ว (ปางสีดา), จันทบุรี (เขาสระบาป), กรุงเทพฯ, ปทุมธานี (รังสิต); สุราษฎร์ธานี (คลองแสง, ทุ่งเตา), นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สตูล (ทะเลบัน) ยะลา (บันนังสตาร์)

สถานที่พบครั้งแรก

ตะพาบน้ำ พบครั้งแรกที่ ชวา ประเทศอินโดนีเซีย

สถานภาพ

ตะพาบน้ำ มีสถานภาพทางกฎหมาย จัดให้ตะพาบธรรมดาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 IUCN (2011)

จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็นสัตว์ที่ เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU - Vulnerable) การคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES (2011) จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix II)

ปัจจัยคุกคาม

ตะพาบน้ำมีปัจจัยคุกคามคือ เนื้อและกระดองถูกใช้เป็นอาหาร และเป็นส่วนประกอบยาจีน

การค้นหาเพิ่มเติม ↓
อาหารเต่า ยี่ห้อไหนขายดีที่สุด ราคาถูก

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า, สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.