กระเจียวลินด์สตรอม พืชชนิดใหม่, ปี 2565 ชื่อวิทยาศาสตร์, ลักษณะเด่น กระจายพันธุ์

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ"กระเจียวลินด์สตรอม"

กระเจียวลินด์สตรอม คืออะไร?

กระเจียวลินด์สตรอม คือพืชชนิดหนึ่งในกลุ่มกระเจียว หรือ ว่านเพชรม้าของไทย ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocots) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในประเทศไทย กระเจียวลินด์สตรอมเป็นพืชที่มีท่อลำเลียง (Vascular plants) ซึ่งอยู่ในหมวดพืชมีเมล็ด (Spermatophytes) โดยอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms คือกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ชื่อวิทยาศาสตร์?

กระเจียวลินด์สตรอม ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Curcuma lindstromii Škorničk. & Soonthornk. เป็นพันธุ์พืชในสกุล Curcuma ซึ่งอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) โดยพืชวงศ์นี้อยู่ในอันดับ Zingiberales.

กระเจียวลินด์สตรอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma lindstromii

กระเจียวลินด์สตรอม Curcuma lindstromii

ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ อาจารย์สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ดร. Jana Leong-Škorničková และ Sarah Q. Lim จากสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ และนายศิระ นิเวศรัตน์ นักวิจัยอิสระ ได้ร่วมกันศึกษาทบทวนพืชสกุลกระเจียวในกลุ่มที่เรียกกันทั่วไปว่า "ว่านเพชรม้า" ที่มีลักษณะเด่นคือ ดอกมีสีเหลืองส้มและสีแดง

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มของว่านเพชรม้าประกอบด้วยกระเจียวหลายชนิด โดยในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2565 คณะผู้วิจัยสามารถจำแนกว่านเพชรม้าชนิดแรกและได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการลงในวารสาร Garden’s Bulletin Singapore

โดยตั้งชื่อพืชชนิดนี้ว่า กระเจียวลินด์สตรอม (Curcuma lindstromii Škorničk. & Soonthornk.) เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ นาย Anders J. Lindström ผู้รวบรวมและรักษาพรรณพืชอันดับขิง (Order Zingiberales) ที่สำคัญแห่งสวนนงนุช พัทยา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์?

กระเจียวลินด์สตรอม มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 60 ซ.ม. ลำต้นใต้ดินรูปไข่ขนาดเล็กมีการแตกแขนงสั้นๆ 1-3 ซม. เนื้อด้านในลำต้นสีขาวครีม ใบรูปไข่หรือไข่กว้าง แผ่นใบพับจีบ ผิวใบมีขนทั้ง 2 ด้าน 

ช่อดอกออกที่กึ่งกลางของลำต้น มีลักษณะเด่นคือ มีดอกมีสีเหลืองที่มีจุดสีน้ำตาลแดงเข้ม แต้มที่ปลายกลีบปากและปลายสเตมิโนด (เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน) ช่อดอกประกอบด้วยใบประดับสีแดง 20-40 ใบ

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

กระเจียวลินด์สตรอม ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน

การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัย?

กระเจียวลินด์สตรอม เป็นว่านเพชรม้าที่มีการกระจายพันธุ์ อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี

สถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์?

กระเจียวลินด์สตรอม เป็นพรรณไม้ที่มีสถานภาพจัดอยู่ในพืชกลุ่มที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) เนื่องจากประชากรในธรรมชาติมีจำนวนไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ จึงมีความเร่งด่วนในการอนุรักษ์

ซึ่งภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะทอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จะเร่งทำการเก็บรักษาพันธุ์และอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่อไป

ที่มา : Kasetsart University

รายละเอียดเพิ่มเติม