เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

บุหรงภูหลวง ออกดอกเดือนไหน ไม้หายาก ชื่อวิทยาศาสตร์, พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย

เนื้อหาข้อมูล "บุหรงภูหลวง"

บุหรงภูหลวง คืออะไร

บุหรงภูหลวง เป็นพรรณไม้ไทยชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อไทยเป็นชื่อทางการว่า "บุหรงภูหลวง" (อ้างอิงตามหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557)

ชื่อวิทยาศาสตร์ บุหรงภูหลวง

บุหรงภูหลวง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Dasymaschalon echinatum Jing Wang & R.M.K.Saunders อยู่ในสกุล Dasymaschalon วงศ์ Annonaceae

บุหรงภูหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Dasymaschalon echinatum

บุหรงภูหลวง Dasymaschalon echinatum; ภาพโดย ราชันย์ ภู่มา.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

บุหรงภูหลวง มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. เปลือกนอกสีน้ำตาลเทามีช่องอากาศชัดเจน กิ่งอ่อนมีขน ประปราย กิ่งแก่เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ถึงรูปไข่ กว้าง 4.5-7 ซม. ยาว 9-19 ซม. ปลาย แหลมหรือมน โคนเว้า ขอบใบเรียบ ม้วนโค้งลงด้านล่าง แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน วาว ด้านล่างมีนวล ใบแก่ก่อนร่วงสีเหลือง ก้านใบ ยาว 4-10.5 มม.

ดอกบุหรงภูหลวง

ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอก ยาว 6-15 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลแดง มีชั้นละ 3 กลีบ กลีบเลี้ยงคล้ายรูปหัวใจ

กลีบดอก เชื่อมประกบกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแกมรูปหลอด กว้างประมาณ 1.2 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. ส่วนปลายโค้ง หรือบิดเล็กน้อยเกสรเพศผู้จำนวนมาก เชื่อมกันเป็นกลุ่ม โคนก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม

ผลแบบผลกลุ่ม ผลย่อยรูปลูกปัด กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 2-3 ซม. สีน้ำตาลแดง เมื่อสุกสีดำ ก้านผลย่อย ยาว 1-2 ซม.

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

บุหรงภูหลวง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม เป็นผลเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา

การกระจายพันธุ์ของบุหรงภูหลวงในประเทศไทย เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูหลวง จังหวัดเลย และภูวัว จังหวัดบึงกาฬ พบขึ้นตามชายป่าเต็งรัง ป่าทุ่ง ที่เปิดโล่ง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 200–1500 เมตร

การใช้ประโยชน์และสรรพคุณ

การใช้ประโยชน์จากต้นบุหรงภูหลวง ดอกมีลักษณะแปลก สีสวยงาม เป็นไม้แปลก ไม้หายาก มีศักยภาพเป็นไม้ประดับ

สถานภาพของบุหรงภูหลวง

บุหรงภูหลวง เป็นพืชชนิดใหม่ (Wang et al., 2009); ไม่เคยมีการประเมินสถานภาพมาก่อน; ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม เป็นพรรณไม้ที่มีสถานภาพ ตามเกณฑ์ IUCN (2001) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)

ที่มา : สำนักงานหอพรรณไม้. (2558). พืชที่ถูกคุกคามในป่าภูวัว-ภูลังกา. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รายละเอียดเพิ่มเติม