เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

แมลงสาบนิลทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ ชื่อสามัญ พฤติกรรม กินอะไร ถิ่นที่อยู่อาศัย

เนื้อหาข้อมูล "แมลงสาบนิลทอง"

แมลงสาบนิลทอง คืออะไร

แมลงสาบนิลทอง คือสัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์จำพวกแมลง ที่มีสารเป็นเปลือกแข็งหุ้มลำตัว ซึ่งลำตัวของแมลงสาบนิลทอง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง โดยที่ส่วนหัวมีตา 1 คู่ มีหนวด และที่ส่วนอกมีขาต่อกันเป็นข้อ ๆ จำนวน 3 คู่ (6 ขา) ซึ่งแมลงสาบนิลทองถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง (Arthropod)

แมลงสาบนิลทอง Gold-bordered Cockroach ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemithyrsocera histrio

แมลงสาบนิลทอง Hemithyrsocera histrio

ชื่อวิทยาศาสตร์

แมลงสาบนิลทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Hemithyrsocera histrio (Burmeister, 1838) และมีชื่อสามัญ (common name) ภาษาอังกฤษ ว่า Gold-bordered Cockroach.

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

  • อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
  • ไฟลัม (Phylum) : Arthropoda
  • ชั้น (Class) : Insecta
  • ลำดับ (Order) : Blattodea
  • วงศ์ (Family) : Ectobiidae
  • สกุล (Genus) : Hemithyrsocera

ลักษณะทั่วไป

แมลงสาบนิลทอง มีลักษณะเป็นแมลงสาบขนาดเล็ก หนวดยาวกว่าลำตัว หัวและอกสีดำ บริเวณขอบอก (pronotum) ด้านบนมีแถบสีเหลือง ปีกสีดำยาวคลุมส่วนท้อง โดยขอบปีกด้านข้างมีสีเหลือง

พฤติกรรม แมลงสาบนิลทอง

พฤติกรรมของแมลงสาบนิลทอง เป็นแมลงสาบอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นงานอดิเรก ส่วนใหญ่พบในช่วงเช้า ชอบเกาะตามใบพืช หากตกใจมักวิ่งหลบหลังใบพืชอย่างรวดเร็ว

ถิ่นอาศัย แมลงสาบนิลทอง

แมลงสาบนิลทอง มีถิ่นอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า

แมลงสาบนิลทอง กินอะไร

อาหารแมลงสาบนิลทอง กินซากพืชและซากสัตว์

เขตแพร่กระจาย

เขตแพร่กระจายของแมลงสาบนิลทอง พบในประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ที่มา : ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่1 ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้. (2561). แมลงบางชนิดในเขตสงวนมณฑลป่าสักห้วยทาก. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

รายละเอียดเพิ่มเติม