Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาเลียหิน (ปลามัน,ปลามูด) ชอบกินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยงในตู้ปลา ชื่อวิทยาศาสตร์.

เนื้อหาข้อมูล ปลาเลียหิน

ปลาเลียหิน คืออะไร?

ปลาเลียหิน คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาเลียหิน เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ลักษณะเด่น

ปลาเลียหิน มีลักษณะเด่น คือ ปลาในกลุ่มนี้ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในธุรกิจสปา เรียกว่า Fish spa หรือ Doctor fish โดยต้นตำรับธุรกิจนี้ใช้ปลาชนิด Garra rufa จากประเทศตุรกี และในประเทศไทยดัดแปลงมาใช้ปลาสกุล Garra ของไทย

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาเลียหิน' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลามัน, ปลามูด เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาเลียหินในตู้ปลา สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบใช้ปากดูดติดกับก้อนหินและ ดูดกินตะไคร่น้ำ สาหร่าย หรืออินทรียวัตถุต่าง ๆ

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาเลียหิน ปลามัน, ปลามูด ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

photo by OomBlog SeeScape.

อาหารของปลาเลียหิน ในธรรมชาติจะกินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลง ตะไคร่น้ำและสาหร่ายเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาเลียหิน ภาษาอังกฤษ ว่า Stone-lapping minnow, Stone-lapping barb, Siamese stone lapping fish.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาเลียหิน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Garra cambodgiensis (Tirant, 1883) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Garra โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาตะเพียน (Cypriniformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Cirrhina cambodgiensis Tirant, 1883
  • Garra parvifilum Fowler, 1939
  • Garra taeniata Smith, 1931
  • Garra taeniatops Fowler, 1935

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาเลียหิน มีลักษณะ ลำตัวเพรียวยาว รูปทรงกระบอกแบนข้างเล็กน้อย หัวเรียบมนไม่มีนอ มีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปากอยู่ด้านล่างลักษณะเป็นปากดูด มีหนวดที่ปลายปาก 1 คู่ ลำตัวด้านหลังมีสีเขียวอมน้ำตาล ปากของเพศผู้ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด และมีตุ่มขึ้นที่ด้านบน ส่วนเพศเมียจะอ้วนขึ้น อย่างชัดเจนขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม.

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาเลียหิน มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง และพบได้บ่อยในประเทศไทย อาศัย ในลำธารขนาดเล็ก จนถึงลำธารสายใหญ่ ๆ

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม