Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

หญ้าก้านพวง ออกดอกช่วงเดือนไหน? ชื่อวิทยาศาสตร์ Rostellularia procumbens.

ชื่อวิทยาศาสตร์

หญ้าก้านพวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rostellularia procumbens (L.) Nees

วงศ์ Acanthaceae

ชื่อพ้อง: Justicia procumbens L.

นิเวศวิทยา หญ้าก้านพวง

ถิ่นอาศัยของต้นหญ้าก้านพวง พบทั่วทุกภาค ตามที่เปิดโล่งหรือตามชายป่า ดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าผสมผลัดใบ ที่สูงจาก ระดับทะเลปานกลาง 200-600 ม.

ออกดอกเดือนไหน

หญ้าก้านพวง ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ดอกหญ้าก้านพวง ออกดอกเดือนธันวาคม- มีนาคม เป็นผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นหญ้าก้านพวง มีลักษณะวิสัยเป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. ลำต้นทอดนอนหรือโค้งขึ้น ข้างบน กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม มีขนสากแข็งเอน ใบเดี่ยว เรียง ตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปใบหอกถึงรูปรี กว้าง 0.5-1.2 ซม. ยาว 1-3 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบ บางคล้ายกระดาษ ด้านบนมีขนสากแข็ง ด้านล้างมีขนสั้น นุ่มหนาแน่น เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น

ช่อดอกแบบ ช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 2 ซม. ใบประดับ 1 คู่ ใบประดับย่อยขนาดใหญ่กว่าใบประดับ ปลายแหลม ขอบมี ขนครุย กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ 4-5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอดรูป ปลายหลอด แยกเป็นรูปปากเปิด แยกเป็น 2 ซีก ซีกบนยาวใกล้เคียง กับความยาวของหลอดตอกส่วนปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ 2 แฉก ซีกล่าง 3 กลีบ กลีบกลางมีขนาดสั้นกว่า กลีบคู่ข้าง ด้านในสีขาวอมม่วง เกลี้ยง ด้านนอกสีขาวมีขนยาว

ดอกหญ้าก้านพวง

เกสรเพศผู้ 2 เกสร โคนเชื่อมกันเป็นหลอดเกสรเพศผู้ รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ รูปขอบขนาน มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ก้าน ยอดเกสรเพศเมียเรียวคล้ายเส้นด้าย ผลแบบผลแห้งแตก รูปขอบขนาน ยาวใกล้เคียงกับความยาวของก้านยอด เกสรเพศเมีย ส่วนปลายมีขนประปราย เมล็ด 2-4 เมล็ด สีน้ำตาลคล้ำ ทรงรูปไข่

การกระจายพันธุ์

การแพร่กระจายของหญ้าก้านพวง ในต่างประเทศ พบที่ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ เมียนมา จีน เกาหลีเหนือ-ใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

ที่มาข้อมูลและภาพ : หนังสือพรรณไม้ในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม