เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

กล้วยไม้ป่า สิงโตกำมะหยี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความหมาย ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'สิงโตกำมะหยี่'

สิงโตกำมะหยี่ คืออะไร

สิงโตกำมะหยี่ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'สิงโตกำมะหยี่' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น สิงโตธานีนิวัติ เป็นต้น.

การค้นพบและความหมายของชื่อ

ลักษณะ สิงโตกำมะหยี่, สิงโตธานีนิวัติ : ชื่อวิทยาศาสตร์ Bulbophyllum dhaninivatii

สิงโตกำมะหยี่ ถูกค้นพบครั้งแรกจากการสำรวจของ Dr. Gunnar Seidenfaden และศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 Dr. Gunnar Seidenfaden ได้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf. เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Felicitation Volumes of Southeast Asia Studies 1 หน้า 154 ปี ค.ศ. 1965 ตัวอย่างเก็บจากป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองจังหวัดพิษณุโลก

โดยคำระบุชนิด "dhaninivatii" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแต่พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต) ผู้ทรงคุณวุฒิปรีชาสามารถรอบรู้ในนานาวิทยาการ เป็นที่นับถือยกย่องในหมู่บัณฑิตทั้งไทยและต่างประเทศ

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ สิงโตกำมะหยี่ ภาษาอังกฤษ ว่า Dhaninivatt's Bulbophyllum.

ชื่อวิทยาศาสตร์

สิงโตกำมะหยี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf. เป็นพันธุ์ไม้ไทยในสกุล Bulbophyllum โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae ซึ่งเป็นวงศ์พืชในอันดับ Asparagales.

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Bulbophyllum tripaleum Seidenf.
  • Hordeanthos tripaleus (Seidenf.) Szlach.

อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

สิงโตกำมะหยี่ มีลักษณะวิสัยเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยหรือขึ้นบนหิน ลำลูกกล้วยรูปทรงกลม ผิวเป็นมันวาว ขึ้นชิดกันเป็นกอบนเหง้าสั้น ๆ ใบรูปขอบขนาน 2 ใบ กว้างประมาณ 2.5 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. เรียงตรงข้าม ปลายมน ใบแก่สีเหลืองเข้มก่อนหลุดร่วงที่ข้อต่อ

ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น มีเพียง 1 ช่อ ดอกยาวประมาณ 5 มม. เรียงชิดกันแน่น ใบประดับรองรับดอกมีขนาดเล็ก ก้านดอกและรังไข่สั้น มีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงบนรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างคล้ายรูปคล้ายสามเหลี่ยม ด้านนอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม

กลีบดอกสีม่วงเข้ม รูปขอบขนาน เกลี้ยง กลีบปากสีม่วงคล้ำ รูปขอบขนาน หนาและอวบน้ำ ปลายกลีบมนและโค้งลง เส้าเกสรสีม่วง มีขนาดเล็กและสั้น ที่ปลายมีรยางค์คล้ายเขี้ยวยื่นขึ้น

ออกดอกเดือนไหน

ดอกสิงโตกำมะหยี่ ออกดอกเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ช่วงออกดอกจะทิ้งใบ

นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย

สิงโตกำมะหยี่ เป็นกล้วยไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย พบที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย ขึ้นตามต้นไม้ในวงศ์ก่อ หรือพบบ้างที่เจริญบนก้อนหินในบริเวณที่ร่มมีแสงแดดรำไรในป่าดิบเขา ที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,000-1,400 เมตร

สถานภาพ

ไม่พบปลูกเลี้ยงตามบ้านหรือสวนพฤกษตาสตร์ เนื่องจากมีความจำเพาะกับถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ มีประชากรน้อยมาก

ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

รายละเอียดเพิ่มเติม