เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

รู้หรือไม่ ทำไมธาตุแคลเซียมจำเป็นสำหรับพืช อาการพืชขาดแคลเซียม เป็นอย่างไร.

"ธาตุแคลเซียม" ถูกจัดเป็นธาตุอาหารรอง แต่มีความสำคัญกับพืชไม่แพ้ธาตุอาหารหลัก เพราะหน้าที่ของแคลเซียมคือ การช่วยแบ่งเซลล์ในเนื้อเยื่อ ทั้งปลายยอด ราก และใบอ่อนให้เจริญเติบโตได้ดี ช่วยให้การผสมเกสรให้ดอกสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างผนังเซลล์ ทำให้พืชได้รูปทรง เนื้อแน่น  คงทนต่อการขนส่งทำให้ผลผลิตไม่เสียหายง่าย 

สำหรับพืชที่มีอาการขาดธาตุแคลเซียมจะเป็นอย่างไร พี่กระต่ายมีวิธีสังเกตอย่างง่ายๆ มาแนะนำกันครับ

อาการพืชขาดแคลเซียม

อาการพืชขาดธาตุแคลเซียม เป็นอย่างไร

จุดแรกที่จะเริ่มแสดงอาการและเห็นได้ง่าย คือ ยอดอ่อนของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบไม่สมบูรณ์  หรือปลายใบไหม้ หากพืชขาดธาตุแคลเซียมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน พืชจะแสดงอาการเพิ่มมากขึ้น เช่นใบร่วงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้ปลายรากคล้ำ ดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต หรือยืนต้นตายไปในที่สุด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันนี้พี่กระต่ายขอแนะนำ ปุ๋ยสูตรเสมอ คุณภาพครบถ้วนและมีธาตุอาหารรอง อย่างแคลเซียม ในสัดส่วน 3 %  ได้แก่ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 ,ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 กระสอบเหลือง และปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู เพื่อใช้บำรุงพืชกลุ่มต่างๆได้ ดังนี้

ในระยะข้าวออกดอก-รับรวง (อายุ 70-75 วัน) ธาตุแคลเซียมจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ ให้ข้าวรวงใหญ่ เมล็ดข้าวเต่ง ได้รูปทรง น้ำหนักดี แนะนำใช้ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 กระสอบเหลือง ในอัตรา 10-15 กก.ต่อไร่ 

พืชไร่ อาทิ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15- หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 กระสอบเหลือง ในอัตรา 30-50 กก./ไร่ เพื่อรองพื้น เพิ่มความสมบูรณ์ในดิน และธาตุแคลเซียมจะช่วยให้พืชยืนต้นได้เร็ว เพิ่มความแข็งแรง แตกใบดี ทำให้พืชโตไว 

พืชผัก แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 20-25 กก./ไร่ ปุ๋ยสูตรนี้มีธาตุแคลเซียมซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของระบบราก ให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดี ให้ต้นโตไว ใบใหญ่ ใบหนา สำหรับพืชผักที่มียอด ก็จะช่วยให้เดินยอดได้ดี เพิ่มความสมบูรณ์

สำหรับไม้ผล ธาตุแคลเซียม มีหน้าที่ช่วยให้รากให้ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ช่วยเรื่องการแตกใบ การผสมเกสรให้สมบูรณ์ และสร้างเนื้อให้ผลผลิต ในระยะฟื้นต้นและทำชุดใบ แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ในอัตรา 1.5-2 กก./ต้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ 

ธาตุแคลเซียม เป็นธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญช่วยให้ส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้ดี ทั้งในนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชทุกครั้งควรเลือกปุ๋ยที่มีธาตุรองช่วยในการบำรุง อย่างปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ที่เกษตรกรไว้วางใจ ซึ่งมีธาตุอาหารหลักครบถ้วน พร้อมมีธาตุอาหารรองอย่างแคลเซียม ช่วยบำรุงพืชให้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ 

ที่มา:
1. แคลเซียมธาตุอาหารสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพ , วารสารดินและปุ๋ย ปี 36 เล่มที่1-4 , 2557
2. ผลสำรวจงานวิจัยสุขภาพและการประเมินสื่อโฆษณากลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมี ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 1,200 ตัวอย่าง โดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด

ที่มา : ปุ๋ยตรากระต่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม