เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เคล็ดลับ เลือกปุ๋ย ระบบน้ำหยด แบบไหนดี มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตดี บำรุงพืชโตไว.

การใส่ปุ๋ยระบบน้ำหยด ต้องเลืองใช้ปุ๋ยแบบไหน ถึงบำรุงให้พืชได้ผลดี มีประสิทธิภาพ ตามไปดู!!

การใส่ปุ๋ยทางดิน เป็นวิธีที่พี่น้องเกษตรกรคุ้นเคยในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโต แต่ก็ยังมีวิธีการบำรุงธาตุอาหารรูปแบบอื่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำเกษตรในปัจจุบัน อย่างเช่น "การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด" ที่ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วย

ซึ่งระบบน้ำหยดจะเป็นการวางท่อส่งน้ำ และจะต่อสายน้ำหยดวางตามแนวร่องแปลงปลูก จากนั้นจะใช้ผ้าคลุมแปลงคลุมอีกครั้ง นิยมนำมาปรับใช้กับการปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ แตงโม แตงกวา แตงร้าน เป็นต้น

เคล็ดลับ เลือกปุ๋ย ระบบน้ำหยด แบบไหนดี มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตดี บำรุงพืชโตไว.

โดยปุ๋ยที่เหมาะจะใช้กับการบำรุงผ่านระบบน้ำหยด ก็คือกลุ่มปุ๋ยเกล็ด และปุ๋ยน้ำ ที่ละลายได้ดี สามารถให้ทางระบบน้ำหยดได้ แต่สินค้ามีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรหลาย ๆ ท่าน เลือกนำปุ๋ยทางดินที่เม็ดปุ๋ยละลายง่ายมาประยุกต์ใช้แทน

วันนี้พี่กระต่ายจึงขอแนะนำ ปุ๋ยที่สามารถประยุกต์ใช้ในระบบน้ำหยดได้ดี มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้ครับ

เลือกปุ๋ยใช้กับระบบน้ำหยด

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู สูตรนี้มีดีที่ธาตุไนโตรเจน(N) สูงถึง 25% และธาตุฟอสฟอรัส(P)และโพแทสเซียมในสัดส่วน 7% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงพืชในระยะต้นเล็ก เพื่อบำรุงระบบรากให้สมบูรณ์ทำให้ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ในพืชระยะต้นเล็ก ให้แข็งแรงไว ทอดยอดดี เดินยอดไว

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ที่เกษตรกรนิยมใช้บำรุงเพิ่มความสมบูรณ์ มีธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) โพแทสเซียม(K) ในสัดส่วนเท่าๆกัน 16% และธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม(CA) 3% เม็ดปุ๋ยสีฟ้า กลมเกลี้ยง ละลายง่าย ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ไว พืชนำไปใช้ได้ทันที เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์ ออกดอกดี มีผลดก

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-9-20 เป็นปุ๋ยที่เน้นธาตุโพแทสเซียม (K) สูงถึง 20% เหมาะสำหรับบำรุงผล เม็ดปุ๋ยสีเขียว แกร่ง ละลายง่าย เหมาะกับการใช้เร่งขยายผล เพิ่มรสชาติ นอกจากนี้ยังมีธาตุรองถึง 3 ชนิด ได้แก่ แมกนีเซียม (Mg) ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และการสังเคราะห์แสง แคลเซียม (Ca) ช่วยในการสร้างเซลล์ ทำให้พืชแข็งแรง ลดการหลุดร่วง และกำมะถัน (S) ช่วยสร้างรสชาติและกลิ่น ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต 

การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ไว เพื่อบำรุงให้พืชโตไว สมบรูณ์แข็งแรง ที่สำคัญอย่าลืมเลือกปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมีสูตรสำหรับพืชผักและไม้ผล เม็ดปุ๋ยละลายง่าย สามารถประยุกต์ใช้กับระบบน้ำหยดได้ดี พืชดูดซับธาตุอาหารได้ไว ผลผลิตคุณภาพดีทันใจ ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

ที่มา : การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด, กลุ่มส่งเสริมการจัดการปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร; ผลสำรวจงานวิจัยสุขภาพและการประเมินสื่อโฆษณากลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมี ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 1,200 ตัวอย่าง โดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม