เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เลือกปุ๋ยบำรุงทางใบ หรือ ปุ๋ยบำรุงทางดิน แตกต่างกันอย่างไร? เลือกใช้แบบไหนดี.

สงสัยกันไหมครับว่า วิธีการใส่ปุ๋ยทางดิน หรือการฉีดพ่นทางใบ วิธีการไหนให้ประสิทธิภาพดีมากกว่ากัน แม้ทั้งสองวิธีการนี้ พี่น้องเกษตรกรจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี

วันนี้แอดมินขอพาไปทำความรู้จักกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าการใส่ปุ๋ยทั้ง 2 วิธีมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้หลังจากนี้พี่น้องเกษตรกรจะสามารถเลือกใช้ได้ตรงความต้องการของพืชมากยิ่งขึ้นครับ

การใส่ปุ๋ยบำรุงทางดิน

วิธีแรก คือ การใส่ปุ๋ยบำรุงทางดิน เป็นวิธีหลักในการบำรุงพืช เนื่องจากพืชจะใช้รากดูดซับธาตุอาหารเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ตามระยะการเจริญเติบโต เป็นวิธีบำรุงพื้นฐานที่เกษตรกรใช้ โดยสามารถหว่าน หรือใช้รองก้นหลุมก่อนทำการปลูกพืช เราจะเรียกวิธีนี้ว่าการใส่ปุ๋ยทางดิน ทำให้ดินมีธาตุอาหารครบถ้วน และสามารถใช้บำรุงพืชได้ทุกชนิด

สำหรับปุ๋ยตรากระต่ายนั้น เป็นปุ๋ยคอมปาวด์คุณภาพดี มีธาตุอาหารครบในเม็ดเดียว เม็ดปุ๋ยมีสีเดียวกันทั้งกระสอบ จัดเป็นปุ๋ยทางดินที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกสูตรในการบำรุงได้ตามความต้องการในการบำรุงตามระยะการเจริญเติบโตของพืชครับ

การฉีดพ่นปุ๋ยบำรุงทางใบ

โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ำ นำมาผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ เพื่อฉีดพ่นบริเวณใบ พืชจะรับธาตุอาหารทางปากใบ นิยมใช้บำรุงเพื่อเสริมธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่พืชอาจได้รับไม่เพียงพอจากการบำรุงทางดิน เช่น พื้นที่เพาะปลูกเป็นดินเปรี้ยว หรือ ดินเค็มมากเกินไป ทำให้ธาตุอาหารบางตัวถูกตรึงในดิน พืชไม่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งการให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อบำรุงได้ทุกช่วงการเจริญเติบโต หรือเน้นบำรุงผลผลิต เพิ่มน้ำหนักได้เช่นกัน แต่จะมีข้อเสียคือ ราคาจะสูงกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน

พี่น้องเกษตรกรคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ทั้งสองวิธีนั้น ต่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน เพื่อให้การบำรุงพืชได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงขอแนะนำให้ใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันไป เพราะปุ๋ยทางดินจะช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรง ขณะที่การให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยบำรุงเพื่อเสริมธาตุอาหาร รวมทั้งเพื่อเติมธาตุอาหารที่ขาด ให้พืชมีความสมบูรณ์ และอย่าลืมที่จะเลือกใช้ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ มั่นใจได้แบบ ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

ที่มา : 1. ปุ๋ยทางดิน-ปุ๋ทางใบ , สำนักงานเลขานุการ กรมพัฒนาที่ดิน; 2.ผลสำรวจงานวิจัยสุขภาพและการประเมินสื่อโฆษณากลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมี ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 1,200 ตัวอย่าง โดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม