เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

อาการต้นข้าวขาดธาตุอาหารจะเป็นอย่างไร วิธีบำรุงต้นข้าว การเลือกใช้ปุ๋ยแบบไหนดี.

ธาตุอาหารมีส่วนช่วยในการบำรุงต้นข้าวอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันครับ

การปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ และได้ผลผลิตปริมาณสูง ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การบำรุงธาตุอาหารให้เพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักที่ประกอบไปด้วย ธาตุไนโตรเจน(N) ธาตุฟอสฟอรัส(P) และ ธาตุโพแทสเซียม(K) เพราะหากพืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอนั้น จะส่งผลต่อผลผลิตในที่สุด

วันนี้พี่กระต่ายขอชวนมาสังเกตต้นข้าวกันครับ ธาตุอาหารมีความสำคัญอย่างไร และหากอาการขาดธาตุอาหารจะเป็นอย่างไร ตามได้ดูกันได้เลยครับ

อาการต้นข้าวขาดธาตุอาหาร

อาการต้นข้าวขาดธาตุอาหารจะเป็นอย่างไร วิธีบำรุงต้นข้าว การเลือกใช้ปุ๋ยแบบไหนดี

มาเริ่มที่ธาตุไนโตรเจน (N) ซึ่งถือว่าเป็นธาตุอาหารที่ข้าวใช้ในการเจริญเติบโตมากที่สุด เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และคลอโรฟิล ทีช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งหากต้นข้าวขาดธาตุอาหารไนโตรเจน ใบข้าวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดยเริ่มจากส่วนล่างของใบ ขนาดใบจะเล็กลง ลำต้นแคระแกร็น และแตกกอน้อย หากเกิดอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จนถึงขั้นต้นข้าวแห้งตายได้เลยครับ

สำหรับธาตุฟอสฟอรัส (P) มีหน้าที่ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง ดูดซับธาตุอาหารได้ดี รวมทั้งช่วยให้ข้าวแตกกอ ออกดอก และติดเมล็ดได้ดีอีกด้วย สำหรับอาการของต้นข้าวที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส ต้นจะแคระแกรน แตกกอน้อย ใบแคบ สั้น ลำต้นผอมเรียว ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต จำนวนใบ จำนวนรวงและจำนวนเมล็ดต่อรวงจะลดลง ใบอ่อนของต้นข้าวจะสมบูรณ์ดีครับ แต่ใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและตายในที่สุด

ธาตุโพแทสเซียม (K) มีส่วนช่วยในการสร้างเมล็ด ช่วยให้ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง ออกรวงสวย เมล็ดเต่งทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ เมล็ดเต่ง รวงสวย แต่หากต้นข้าวขาดธาตุโพแทสเซียม (K) จะแสดงอาการบริเวณปลายใบและขอบใบ คือ มีสีเหลืองส้ม ลามเข้ามากลางใบ ถ้ามีอาการรุนแรงจะมีโรคใบจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้น รวงข้าวจะผอมยาว เมล็ดลีบ ขนาดและน้ำหนักของเมล็ดลดลง รวมถึงจะทำให้เกิดการหักล้มได้ง่าย

วิธีการบำรุงข้าว

เพื่อให้ต้นข้าวได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและสมบูรณ์อยู่เสมอ พี่กระต่ายขอแนะนำวิธีการบำรุงข้าว ให้ไปลองปรับใช้กัน มีทั้งการบำรุงในนาดินเหนียวและนาดินทราย ดังนี้

  • เมื่อต้นข้าวอายุ 20-25 วัน (ข้าวระยะแตกกอ) ข้าวจะต้องการธาตุไนโตรเจนมากเป็นพิเศษ เพื่อเร่งให้ต้นและรากสมบูรณ์ แตกกอใหม่ได้มาก
  • สำหรับนาดินเหนียว แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 กก.ต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก.ต่อไร่ (สัดส่วน1:2)
  • ในส่วนของนาดินทราย แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 กก.ต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8 อัตรา 20 กก.ต่อไร่ (สัดส่วน1:2)
  • เมื่อต้นข้าวอายุ 40-45 วัน (ข้าวระยะตั้งท้อง) ต้องบำรุงให้ข้าวตั้งท้องสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมออกรวงใหญ่ ได้น้ำหนัก
  • สำหรับนาดินเหนียว แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20-30 กก.ต่อไร่
  • ในนาดินทราย แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8 อัตรา 20-30 กก.ต่อไร่
  • สำหรับต้นข้าวอายุ 70-75 วัน (ข้าวระยะออกดอก-รับรวง) เป็นช่วงสร้างน้ำนม สร้างแป้ง สร้างเมล็ด ให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 10-15 กก.ต่อไร่ โดยสามารถใส่ได้ทั้งนาดินเหนียวและนาดินทรายเลยนะครับ 

การเจริญเติบโตของต้นข้าวจึงมีความสำคัญ การบำรุงธาตุอาหาร ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก และอย่าลืมบำรุงด้วยปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจเกษตรกร ที่ช่วยบำรุงให้ต้นข้าวสมบูรณ์ พร้อมให้ผลผลิต คุณภาพดี ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

ที่มา : 1. การจัดการธาตุอาหารหลักในนาข้าว, กรมวิชาการเกษตร, 2547; 2. ผลสำรวจงานวิจัยสุขภาพและการประเมินสื่อโฆษณากลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมี ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี 1,200 ตัวอย่าง โดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม