เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

กุ่มน้ำ, กุ่ม, ผักกุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน? ประโยชน์ สรรพคุณ.

เนื้อหาข้อมูลพันธุ์ไม้ 'กุ่มน้ำ'

กุ่มน้ำ คืออะไร

กุ่มน้ำ คือพันธุ์ไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชดอก (Flowering plants) หรือ Angiosperms ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชที่มีดอก มีรังไข่ และมีส่วนที่เรียกว่าออวุล (Ovule) เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดนั้นไว้สำหรับการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

พันธุ์ไม้ไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'กุ่มน้ำ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น กุ่ม, ผักกุ่ม, กุ่มก่าง, รอถะ, เหาะเถาะ, อำเภอ เป็นต้น.

ประโยชน์และสรรพคุณ

ลักษณะ กุ่มน้ำ, กุ่ม, ผักกุ่ม, กุ่มก่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva magna

การใช้ประโยชน์ของกุ่มน้ำ ยอดอ่อนและดอกอ่อนใช้ทำส้มผักดอง, แก่นเข้ายาสมุนไพรอื่น ๆ แก้ปวดเมื่อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ กุ่มน้ำ ภาษาอังกฤษ ว่า Sacred Barma.

ชื่อวิทยาศาสตร์

กุ่มน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Crateva magna (Lour.) DC. เป็นพันธุ์ไม้ไทยในสกุล Crateva โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ Capparaceae ซึ่งเป็นวงศ์พืชในอันดับ Brassicales.

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Capparis magna Lour.
  • Crateva lophosperma Kurz
  • Crateva nurvala Buch.-Ham.
  • Crateva religiosa var. nurvula (Buch.-Ham.) Hook.f. & Thomson
  • Triclanthera corymbosa Raf.

อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กุ่มน้ำ มีลักษณะวิสัยเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-15 ม. เปลือกสีเทาอมสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ กิ่งมีช่องอากาศ จำนวนมาก

ใบประกอบแบบฝ่ามือ มี 3 ใบย่อย เรียงเวียน ใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 1.5-6.5 ซม. ยาว 4.5-18 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ผิวใบด้านบนมันเงา ด้านล่างไม่มีขน แต่มีนวลขาว เส้นแขนงใบข้างละ 9-20 เส้น ก้านใบยาว 5-10 ซม.

ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ก้านดอกย่อยยาว 4-5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว มี 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน รูปรีกว้าง ยาว 2-3 ซม. โคนกลีบหยักคอดคล้ายก้าน ยาว 0.5-1 ซม. เกสรเพศผู้สีม่วง มีจำนวนมาก ยาว 3.5-6.5 ซม.

ผลทรงรี ยาว 4-6 ซม. ปลายมน-กลม ผิวเป็นสะเก็ด ขรุขระสีขาว มีเมล็ดจำนวนมาก เมื่อสุกมีเนื้อนุ่ม

ออกดอกเดือนไหน

ดอกกุ่มน้ำ ออกดอก เดือนธันวาคม - เมษายน ผลแก่เดือนเมษายน - กันยายน

นิเวศวิทยา ถิ่นอาศัย

ถิ่นอาศัยของต้นกุ่มน้ำ พบขึ้นตามตลิ่งริมน้ำหรือที่ราบลุ่มชื้นแฉะ ที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 700 ม.

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของต้นกุ่มน้ำ พบทั่วประเทศไทยและลาว ประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก

ที่มา : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้. 2566. พรรณไม้ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

รายละเอียดเพิ่มเติม