เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (จิ้มฟันจระเข้ใหญ่) ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีเลี้ยง กินอะไร อาหาร.

เนื้อหาข้อมูล ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ คืออะไร?

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ลักษณะเด่น

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ มีลักษณะเด่น คือ ลำตัวเรียวคล้ายไม้จิ้มฟัน ส่วนหัวคล้ายกับหัวจระเข้ จึงมีชื่อเรียกว่า "ปลาจิ้มฟันจระเข้" ลำตัวปกคลุมด้วยแผ่นกระดูกซึ่งเปลี่ยนรูปมาจากเกล็ดซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากผู้ล่าได้

ปากยื่นแหลมมีลักษณะเป็นหลอด ปลายปากคล้ายปากแตร มีรูปแบบการสืบพันธุ์พิเศษโดยตัวผู้จะมีช่องว่างหรือถุงตรงบริเวณหน้าท้อง ซึ่งตัวเมียจะทำการย้ายไข่ของตัวเองเข้ามาเก็บไว้ที่ถุงหน้าท้องของตัวผู้ เมื่อขบวนการย้ายไข่เสร็จสิ้น ถุงหน้าท้องจะปิด ตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อไปที่ไข่โดยตรงในถุงหน้าท้อง และไข่จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะฟักออกเป็นตัว

พ่อปลาจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการฟักไข่และเลี้ยงลูก ขอบของถุงฟักไข่มีส่วนของแผ่นเกล็ดแผ่ยื่นออกมาทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันตรายจากวัตถุภายนอกที่จะมากระทบไข่ แม่ปลาจะฝากไข่ไว้กับตัวผู้หลาย ๆ ตัวเพื่อที่ลูกของมันจะได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยมีโอกาสรอดสูง

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่, ปลาจิ้มฟันจระเข้ เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในตู้ปลา สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดกลางตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำ

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

Photo by อรุณี รอดลอย.

อาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ในธรรมชาติจะกินแพลงก์ตอนสัตว์ ลูกกุ้งลูกปลาขนาดเล็ก ตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารสดแช่แข็งได้ เช่น หนอนแดงแช่แข็ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ภาษาอังกฤษ ว่า Pipefish, Long-snouted pipefish, Scribbled pipefish.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Doryichthys boaja (Bleeker, 1850) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Doryichthys โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำ (Syngnathidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำ (Syngnathiformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Doryichthys spinosus Kaup, 1856
  • Microphis boaja (Bleeker, 1850)
  • Syngnathus boaja Bleeker, 1850
  • Syngnathus jullieni Sauvage, 1874
  • Syngnathus zonatus Károli, 1882

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ มีลักษณะ ลำตัวมีลักษณะเรียวยาวและมีสัณฐานปล้องลำตัวเป็นเหลี่ยม เกล็ดของปลาชนิดนี้ได้เปลี่ยนรูปกลายเป็นแผ่นกระดูกแข็งเป็นข้อ ๆ รอบตัว ปากยื่นแหลมมีลักษณะเป็นหลอด ปลายปากคล้ายปากแตร ไม่มีฟัน ใช้ปากในการดูดอาหาร โดยจะกินกุ้งขนาดเล็กและตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์สามารถแยกเพศได้โดยดูจากลักษณะภายนอก เพศผู้บริเวณหน้าท้องจะเป็นร่องลึก มีขอบของแผ่นเกล็ดแผ่ยื่นออกมาเพื่อเป็นถุงฟักไข่ ขอบของถุงฟักไข่มีส่วนของแผ่นเกล็ดแผ่ยื่นออกมาทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันตรายจากวัตถุภายนอกที่จะมากระทบไข่ ส่วนเพศเมียไม่มีแผ่นเกล็ดยื่นออกมาแต่จะมีเส้นสันท้องเป็นแนวยาว โดยขนาดที่สำรวจพบความยาวประมาณ 15 – 33 เซนติเมตร

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ พบในแม่น้ำน่าน เจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน แม่กลอง และพบชุกชุมในทะเลสาบสงขลา

สถานภาพ

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ถูกจับรวบรวมจากที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายต่างประเทศ จึงมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เป็นปลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้เป็นยาตามเวชศาสตร์แผนจีน เพราะเป็นสัตว์น้ำวงศ์เดียวกันกับม้าน้ำซึ่งมีการจับเพื่อส่งออกไปขายยังตลาดประเทศจีน ฮ่องกง และใต้หวัน และยังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามอีกด้วย

ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กรมประมงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม